Search for dissertations about: "PHENIX"

Showing result 1 - 5 of 7 swedish dissertations containing the word PHENIX.

 1. 1. Experimental studies of particle production in ultra-relativistic heavy ion collisions

  University dissertation from Division of Cosmic and Subatomic Physics, Department of Physics, Lund University

  Author : Pål Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Pad chambers; PHENIX; WA98; phi-meson; tracking; single particle spectra; heavy-ion collisions; inverse slope parameters; particle production; RHIC; charged particle multiplicity; pad readout; SPS; Physics; Fysik; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; Fysicumarkivet A:2001:Nilsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna lilla skrift behandlar ett område inom fysiken som kallas högenergetisk tungjonsfysik. Kort förklarat betyder detta att vi studerar kärnmateria under extrema förhållanden, såsom höga temperaturer och höga tryck. READ MORE

 2. 2. Net-Charge Fluctuations in Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Henrik Tydesjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quark-Gluon Plasma; Net-Charge Fluctuations; Pad Chamber; högenergi; Kosmisk strålning; High energy interactions; cosmic rays; PHENIX; Heavy-Ion Collisions; RHIC; Fysicumarkivet A:2004:Tydesjö;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling grundar sig på forskning inom fältet ``högenergetisk tungjonsfysik'', där man studerar materia under extrema förhållanden vad gäller temperatur och densitet. Experimenten utförs på stora anläggningar där atomkärnor accelereras till höga hastigheter innan de kollideras med varandra. READ MORE

 3. 3. Aspects of Hadron Production in High-Energy Heavy-Ion Physics

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : David Silvermyr; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; RHIC; pad readout; electronic; chip-on-board; tracking; heavy-ion collisions; freeze-out temperature; delta resonance; SPS; WA98; PHENIX; Fysik; coherent peripheral; multiplicity; Physics; Fysicumarkivet A:2001:Silvermyr;

  Abstract : High-energy heavy-ion collisions provide a unique tool for the study of nuclear matter as a function of temperature and density. WA98 at the CERN SPS recorded data with a 158 A GeV Pb beam on a Pb target in 1996. To cope with the high charged-particle density, a tracking system based on high granularity multi-step avalanche detectors was developed. READ MORE

 4. 4. A Study of Number-Ratio Fluctuations in Gold-Gold Interactions at sqrt(s_NN)=200 GeV

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Eva Haslum; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fluctuations; Heavy-Ion Collisions; PHENIX; RHIC;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Experimentella data från kollisioner mellan guldjoner vid hög energi har analyserat inom ramen för experimentet PHENIX, som finns vid en av kollisionspunkterna vid ''the Relativistic Heavy-Ion Collider'' på ''Brookhaven National Laboratory'', New York (USA). Kollisioner med tunga joner, så som guld, används i försök till att återskapa de förhållanden som fanns i universum strax efter Big bang genom att i experiment skapa så hög energitäthet som möjligt. READ MORE

 5. 5. Effective Charges Near 56Ni and Production of Anti-Nuclei Studied with Heavy-Ion Reactions

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Rickard du Rietz; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; RDDS; Nuclear physics; Kärnfysik; PHENIX; RHIC; mirror nuclei; shell-model calculations; fusion-evaporation reactions; effective charges; anti-deuteron; Heavy-ion reactions; Fysicumarkivet A:000;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling diskuteras olika aspekter av kärnreaktioner inducerade med tunga atomkärnor. En beskrivning av de experiment, detektorer och metoder som har använts återfinns tillsammans med en utförlig redogörelse av analysarbetet. READ MORE