Search for dissertations about: "PPC"

Showing result 1 - 5 of 33 swedish dissertations containing the word PPC.

 1. 1. Optical Diagnostics of Gasoline Compression Ignition : HCCI-PPC-Diffusion Combustion

  University dissertation from Department of Energy Sciences, Lund University

  Author : Marcus Lundgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05-08]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Optical engine; LTC; HCCI; PPC; Gasoline; High load;

  Abstract : Access to clean and affordable energy is one of the cornerstones of the world’s society. Sincethe introduction of the internal combustion engine, diesel engines have become widely usedfor transportation in the commercial sector. READ MORE

 2. 2. Combustion Bowl Heat Transfer Analysis in Diesel and PPC Engines

  University dissertation from Department of Energy Sciences, Lund University

  Author : Helgi Fridriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Heat Transfer; CFD; Internal Combustion Engine; Diesel; PPC;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Transporter är viktiga för ett fungerande samhälle, men samtidigt innehåller avgaserna från en förbränningsmotor farliga utsläpp som förorenar vår miljö. Kan vi på något sätt hindra att miljön blir förstörd av farliga utsläpp genom förbättrad motordesign? Frågan om global uppvärmning har varit vid liv enda sedan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) grundades och Kyoto-protokollet infördes, vilket har lett till kännedom om växthusgaser och deras inverkan på jordens temperatur. READ MORE

 3. 3. Stratification and Combustion in the Transition from HCCI to PPC

  University dissertation from Lund University Faculty of Engineering Department of Energy Sciences Division of Combustion Engines P.O. Box 118, SE-221 00 LUND Sweden

  Author : Changle Li; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-10-15]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HCCI; PPC; CI; stratification; combustion; intake temperature; fuel properties; piston geometry; spray target; energy balance; efficiency;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Investigation of PPC in an Optical Engine : With focus on Fuel Distribution and Combustion Characterization

  University dissertation from Department of Energy Sciences, Lund University

  Author : Sara Lönn; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Optical engine; PPC; Fuel distribution; Methanol;

  Abstract : The global society is dependent on transportation to function and a big part of these transports are driven by an internal combustion engine. Heavy-duty vehicles utilizes conventional diesel combustion is a combustion concept where the fuel is often ignited during the injection event and while it gives a high combustion efficiency, the combustion mode is also characterized by high emission of NOx and soot. READ MORE

 5. 5. Turbo Charged Low Temperature Combustion - Experiments, Modeling and Control

  University dissertation from Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

  Author : Hans Aulin; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HCCI; PPC; CAI; NVO; low temperature combustion; torductor; ion current; control; modeling; combustion feedback; sensors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ekonomin och välfärden är starkt beroende av tillförlitlig transport och energiförsörjningsteknologi. En stor del av denna teknik bygger på användandet av förbränningsmotorer. Då dessa till antalet är så stort utgör de tillsammans en stor miljöbelastning. READ MORE