Search for dissertations about: "PSA"

Showing result 1 - 5 of 114 swedish dissertations containing the word PSA.

 1. 1. Assessments of PSA Forms and hK2 as Very Early Predictors of Prostate Cancer

  University dissertation from Lund University

  Author : David Ulmert; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Prostate Cancer Screening; PSA; Prostate Cancer; Klinisk kemi; Clinical chemistry; Early Detection; hK2;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Prostatacancer är den bland män vanligast förekommande cancerformen i Sverige. Under 2003 diagnostiserades 9882 nya fall. Sjukdomen drabbar framför allt äldre individer; många män är 70 år gamla eller äldre när de får diagnosen. Sjukdomsförloppet kan vara mycket varierande. READ MORE

 2. 2. The Kallikrein-Related Peptidases hK2 and PSA with Emphasis on Genetic Variation, Secretion, and Sperm Motility

  University dissertation from Lund University

  Author : Charlotta Sävblom; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; human glandular kallikrein 2; KLK3; hk2; prostate-specific antigen; PSA; sperm motility; seminal plasma; androgen receptor; SNP; CAG; KLK2;

  Abstract : Prostate-specific antigen (PSA) and human glandular kallikrein 2 (hK2) are secreted by the prostate into seminal plasma and through leakage into blood. This leakage increases rapidly in prostate disease, and PSA is used worldwide as a marker of prostate cancer. READ MORE

 3. 3. Human glandular kallikrein 2 (hK2) in prostate cancer: Clinical and Methodological studies

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Charlotte Becker; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; screening; prostate cancer; PSA; Human glandular kallikrein; hK2; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Prostata cancer är en av de vanligast förekommande cancerformerna hos män i västvärlden och den vanligaste förekommande hos män i Sverige. Årligen diagnosticeras i Sverige ungefär 6000 fall och mer än 2000 avlider. Drygt 70% av alla som drabbas är äldre än 70 år medan endast ett fåtal är yngre än 50 år. READ MORE

 4. 4. Metabolism of free and complexed prostate - specific antigen and their utility for diagnosis and prognosis of prostate cancer

  University dissertation from Department of Urology, Malmö University Hospital, 205 02 Malmö, Sweden

  Author : Thomas Björk; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; benign prostatic hyperplasia; alpha-1-antichymotrypsin; PSA; prostate cancer; prostate-specific antigen; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Abstract : Prostate-specific antigen (PSA) is a glycoprotein produced by the prostate gland. It occurs in several molecular forms in the blood and assays have been developed to measure free PSA and PSA in complex with alpha-1-antichymotrypsin (PSA-ACT). READ MORE

 5. 5. Impact of renal dysfunction on serum Prostate-Specific Antigen

  University dissertation from Department of Nephrology and Transplantation, Lund University

  Author : Laila Bruun; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urologi; hK2; Urology; intra-individual variation; elimination; peritoneal dialysis; renal dysfunction; kidney transplantation; hemodialysis; nefrologi; nephrology; PSA;

  Abstract : Measurement of prostate-specific antigen (PSA) in blood is an important tool in detection for prostate cancer. PSA occurs in several molecular forms in blood: mainly as a free form with a molecular mass of 28 kDa; and as PSA complexed to alpha-1-antichymotrypsin, complexed PSA, with a molecular mass of 90 kDa. READ MORE