Search for dissertations about: "Paleolitisk kost"

Found 2 swedish dissertations containing the words Paleolitisk kost.

 1. 1. Metabolic consequences of a Paleolithic diet in obese postmenopausal women

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Caroline Blomquist; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Postmenopausal women; Paleolithic diet; randomized diet intervention; fat metabolism; low-grade inflammation; circulating fatty acids; diet validation; obesity; insulin resistance; Postmenopausala kvinnor; Paleolitisk kost; randomiserad kostintervention; fettmetabolism; fetma; låggradig inflammation; cirkulerande fettsyror; kostvalidering; fetma; insulin resistens; medicin; Medicine;

  Abstract : BackgroundObesity, in particular abdominal adiposity, is associated with elevated fatty acids and pro-inflammatory adipokines, which are linked to ectopic fat storage and insulin resistance. During menopause, there is a redistribution of fat from the peripheral to abdominal depots. READ MORE

 2. 2. Healthy Satiety Effects of Paleolithic diet on Satiety and Risk factors for Cardiovascular disease

  University dissertation from Division of Family Medicine Department of Clinical Sciences Lund University Sweden

  Author : Tommy Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; diabetologi; sekretion; Endokrinologi; Cardiovascular Disease; Paleolithic Diet; Satiety; Endocrinology; diabetology; secreting systems; Kardiovaskulära systemet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar skiljer sig mycket mellan olika jordbruksbaserade samhällen, medan de praktiskt taget saknas helt bland samhällen som inte är baserade på jordbruk, såsom jägar- och samlarsamhällen. När man letar efter livsstilsfaktorer som skulle kunna gynna uppkomsten av kardiovaskulära sjukdomar verkar det därför logiskt att fokusera på livsstilen i samhällen baserade på jordbruk och hur denna skiljer sig från livsstilen i samhällen utan jordbruk. READ MORE