Search for dissertations about: "Paleontologi"

Showing result 1 - 5 of 31 swedish dissertations containing the word Paleontologi.

 1. 1. The lower and middle Cambrian of Sweden: trilobites, biostratigraphy and intercontinental correlation

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Niklas Axheimer; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sedimentologi; Paleontologi; Palaeontology; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; Sweden; correlation; trilobites; biostratigraphy; Cambrian; Sedimentology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kambrium är ett tidsavsnitt av jordens historia som spänner från ca 542 till 488 miljoner år sedan. Under denna tid utvecklades livet, främst djur, i en rasande takt genom något som brukar kallas den kambriska explosionen, en ekologisk förändring utan dess like. READ MORE

 2. 2. Late Ordovician-Early Silurian facies development and stratigraphy of Jämtland, central Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Peter Dahlqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biostratigraphy; Sedimentology; Stratigrafi; Stratigraphy; Paleontologi; Palaeontology; Jämtland; provenance; brachiopods; conodonts; Hirnantian; Silurian; Ordovician; glaciation; eustasy; Sedimentologi; sedimentology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling behandlar de 450-440 miljoner år gamla marina sediment som idag påträffas i form av deformerade och uppveckade sedimentära bergarter vid randen av den svenska fjällkedjan i Jämtland. Målet med studien har varit att kartlägga och tolka hur, och i vilken utsträckning, lokala och globala händelser påverkat de depositionsmiljöer som sedimenten avlagrats i. READ MORE

 3. 3. The holocene history of the great Alvar of Öland

  University dissertation from Uppsala : Sv. växtgeografiska sällsk

  Author : Lars-König Königsson; Uppsala universitet.; [1968]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtgeografi; Öland; Geografi; Öland; Götaland; Sverige; Geologi; Paleontologi; Naturvetenskap; Floror; Växter; Botanik;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Middle and Upper Ordovician graptolites, trilobites, and biostratigraphy of Scania and Jämtland, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Christian Pålsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geology; Sweden; Jämtland; Scania Skåne ; Upper Ordovician; Middle Ordovician; palaeoecology; biostratigraphy; lithostratigraphy; Graptolites; trilobites; Geologi; fysisk geografi; Palaeontology; Paleontologi;

  Abstract : Graptolites and some trilobites from Middle–Upper Ordovician siliciclastic and calcareous rocks in Scania (Skåne), southern Sweden, and Jämtland, central Sweden, are described and discussed. Their stratigraphic distribution is discussed on the basis of new and old collections from outcrops and drill cores. READ MORE

 5. 5. Jurassic and Early Cretaceous selachians - focus on southern Scandinavia

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Jan Rees; Karlstads universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biology; Biologi; Geology; Paleontologi; Palaeontology; Lissodus; palaeoecology; England; Denmark; Sweden; sharks; selachians; Jurassic; Early Cretaceous; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De äldsta hajfossil man känner till kommer från devonperioden och är minst 380 miljoner år gamla. Under Mesozoikum (trias, jura och krita) dominerades hajfaunorna av hybodonta hajar under trias och första halvan av jura medan de moderna hajarna (Neoselachii) tog över från slutet av jura och numera är de enda levande hajarna på vår planet. READ MORE