Search for dissertations about: "Pancasila"

Found 2 swedish dissertations containing the word Pancasila.

 1. 1. Power and Political Culture: The Indonesian Democratic Party (PDI) and the Decline of the New Order (1986-98)

  University dissertation from Department of History, Lund university

  Author : Stefan Eklöf Amirell; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; History; Megawati Sukarnoputri; Pancasila; New Order; PDI-P; PDI; democracy; elections; political parties; political opposition; political development; Indonesia; political culture; Historia; Political history; Politisk historia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under Indonesiens auktoritära regim Den nya ordningen under president Suharto, avsågs det lilla nationalistkristna koalitionspartiet Indonesiska demokratiska partiet, PDI, spela rollen av ett regeringstroget statskorporatismiskt parti, vars existens skulle demonstrera regimens påstådda demokratiska karaktär. Från den senare hälften av 1980-talet började partiet emellertid utvecklas i en kritisk och oppositionell riktning och kom därigenom att bli betraktat som den främsta företrädaren för reform inom ramarna för det formella politiska systemet. READ MORE

 2. 2. Piety and Politics : Nurcholish Madjid and His Interpretation of Islam in Modern Indonesia

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Ann Kull; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Nurcholish Madjid; Indonesia; takwa; Islam; context; ijtihad; Paramadina; tolerance; pluralism; gender; Sufism; spirituality; democracy; human rights; Pancasila; Ibn Taymiyya; education; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna islamologiska avhandling diskuterar och analyserar den islamtolkning som gjorts av den muslimske tänkaren Nurcholish Madjid i Indonesien. Nurcholish ¬ som nyligen dog vid sextisex års ålder - har bidragit till reformeringen av islamiskt tänkande i Indonesien i över trettio år. READ MORE