Search for dissertations about: "Parkinson s Disease"

Showing result 1 - 5 of 83 swedish dissertations containing the words Parkinson s Disease.

 1. 1. Living with Lewy body dementia. Treatment, survival & quality of life

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Victoria Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lewy bodies; Lewy body dementia; Lewy body disease; QUALITATIVE; Lewy Body Disease: drug therapy; Lewy Body Disease: mortality; Lewy Body Disease: therapy; DEMENTIA; dementia with Lewy bodies; Parkinson s disease dementia; Parkinson disease; memantine; Prognosis and survival; Prognosis; Survival; mortality; Dysphagia; Carbonated beverages; Swallowing disorders; Therapeutics; Video recording; video analysing technique; QUALITY OF LIFE;

  Abstract : Background: Patients with Lewy body dementias (LBD) have a complex clinical picture. With no prevention or cure, management focuses around symptomatic relief, however pharmacological and non-pharmacological options have been inadequately investigated. READ MORE

 2. 2. Towards a better care for late stage Parkinson's disease

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Kristina Rosqvist; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Characterization of human dopaminergic neurons in the developing mesencephalon and upon differentiation of stem cells- for replacement therapy in Parkinson´s disease

  University dissertation from Developmental Neurobiology

  Author : Jenny Nelander Wahlestedt; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson´s disease; stem cells; ventral mesencephalon; dopaminergic neurons; cell replacement therapy; human fetal tissue; radial glia; microRNA; BAC recombineering; reporter cell lines;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärnan är ett av människans viktigaste organ och är det centra som styr våra känslor, minnen och sociala färdigheter. Hjärnan är också det organ som signalerar till musklerna i kroppen att utföra rörelser. READ MORE

 4. 4. Microglial cells in Neurodegenerative Diseases. The Role of Galectin-3

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Antonio Boza Serrano; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; neurosciences; microglia; Galectin-3; Alzheimer disease; Parkinson disease; innate immune system; TLR4; TREM2;

  Abstract : Today, dementia such as, Alzheimer’s disease (AD), vascular diseases and motor neurodegenerative diseases, such as Parkinson’s disease (PD), represent a major public health problem. For instance, PD affect to more than 10 million people worldwide and almost 50 million people are affected by dementia. READ MORE

 5. 5. Long Term Outcome and Prediction Models of Cognition, Activities of Daily Living and Nursing Home Placement in Alzheimer’s Disease with Cholinesterase Inhibitor Treatment

  University dissertation from Lund University

  Author : Carina Wattmo; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; longitudinal studies; nursing home placement; activities of daily living; cognition; Alzheimer s disease; cholinesterase inhibitors; disease progression; predictors; statistical models.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdom och svarar för ca 60 % av dessa patienter. Sjukdomen har en smygande debut och den sjukliga processen i hjärnan börjar troligen decennier innan den ger kliniska symptom som försämrat minne och organisationsförmåga, språksvårigheter, problem med tidsuppfattning och orientering. READ MORE