Search for dissertations about: "Parkinson s disease"

Showing result 1 - 5 of 93 swedish dissertations containing the words Parkinson s disease.

 1. 1. Living with Lewy body dementia. Treatment, survival & quality of life

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Victoria Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lewy bodies; Lewy body dementia; Lewy body disease; QUALITATIVE; Lewy Body Disease: drug therapy; Lewy Body Disease: mortality; Lewy Body Disease: therapy; DEMENTIA; dementia with Lewy bodies; Parkinson s disease dementia; Parkinson disease; memantine; Prognosis and survival; Prognosis; Survival; mortality; Dysphagia; Carbonated beverages; Swallowing disorders; Therapeutics; Video recording; video analysing technique; QUALITY OF LIFE;

  Abstract : Background: Patients with Lewy body dementias (LBD) have a complex clinical picture. With no prevention or cure, management focuses around symptomatic relief, however pharmacological and non-pharmacological options have been inadequately investigated. READ MORE

 2. 2. Towards a better care for late stage Parkinson's disease

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Kristina Rosqvist; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Energy metabolism as a target for new treatment strategies in Huntington’s disease

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Marie Sjögren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Huntington´s disease; Energy metabolic alteration; Weight loss; Skeletal muscle; Adipose tissue; R6 2; Ghrelin; Liraglutide;

  Abstract : Huntingtons sjukdom (HS) är en ärftlig fortskridande neurodegenerativ sjukdomsom orsakas av en förlängd CAG sekvens i huntingtin (HTT) genen, vilket leder till motoriska och kognitiva symptom samt personlighetsförändringar. Eftersom den muterade genen och proteinet den kodar för finns uttryckt i kroppens alla celler resulterar det i att även organ utanför hjärnan påverkas. READ MORE

 4. 4. Characterization of human dopaminergic neurons in the developing mesencephalon and upon differentiation of stem cells- for replacement therapy in Parkinson´s disease

  University dissertation from Developmental Neurobiology

  Author : Jenny Nelander Wahlestedt; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson´s disease; stem cells; ventral mesencephalon; dopaminergic neurons; cell replacement therapy; human fetal tissue; radial glia; microRNA; BAC recombineering; reporter cell lines;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärnan är ett av människans viktigaste organ och är det centra som styr våra känslor, minnen och sociala färdigheter. Hjärnan är också det organ som signalerar till musklerna i kroppen att utföra rörelser. READ MORE

 5. 5. Microglial cells in Neurodegenerative Diseases. The Role of Galectin-3

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Antonio Boza Serrano; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; neurosciences; microglia; Galectin-3; Alzheimer disease; Parkinson disease; innate immune system; TLR4; TREM2;

  Abstract : Today, dementia such as, Alzheimer’s disease (AD), vascular diseases and motor neurodegenerative diseases, such as Parkinson’s disease (PD), represent a major public health problem. For instance, PD affect to more than 10 million people worldwide and almost 50 million people are affected by dementia. READ MORE