Search for dissertations about: "Pediatrics"

Showing result 1 - 5 of 274 swedish dissertations containing the word Pediatrics.

 1. 1. Studies of the pathogenesis of hemolytic uremic syndrome and thrombotic thrombocytopenic purpura

  University dissertation from Department of Pediatrics, Lund University

  Author : Diana Karpman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatri; Pediatrics; tumor necrosis factor; interleukin 6; von Willebrand factor; apoptosis; lipopolysaccharide; shiga-like toxin; Escherichia coli O157:H7; Hemolytic uremic syndrome; thrombotic thrombocytopenic purpura; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) och trombotiskt trombocytopen purpura (TTP) är allvarliga sjukdomar hos barn och vuxna. HUS kännetecknas av mikroangiopatisk hemolytisk anemi (blodbrist med nedbrytning av röda blodkroppar), trombocytopeni (låga blodplättar) och akut njursvikt. READ MORE

 2. 2. Nutrition in the second year of life. Effects of different milk compositions on dietary intakes, growth and metabolism

  University dissertation from Department of Pediatrics, Lund University

  Author : Johan Svahn; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein intake; nitrogen; iron fortification; iron intake; growth; fatty acids; fat metabolism; fat intake; energy intake; dietary intake; blood lipids; cow´s milk; cholesterol; Amino acids; children; protein metabolism.; Pediatrics; Pediatri;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur näringsbehovet tillgodoses skiljer sig mellan spädbarn och småbarn. Bröstmjölk och/eller modersmjölksersättning dominerar som källor till energi-och näringsintag under första levnadsåret. READ MORE

 3. 3. Prenatal Diagnosis of Haemophilia - psychological, social and ethical aspects

  University dissertation from Department of Pediatrics, Lund University

  Author : Ulf Tedgård; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; sense of coherence; risk factors; psychological reactions; genetic counselling; chorionic villus sampling; fetal blood sampling; fetoscopy; Haemophilia; prenatal diagnosis; therapeutic abortion; follow-up study; Pediatrics; Pediatri;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hemofili (blödarsjuka) A och B, är X-kromosomalt, recessivt, nedärvda sjukdomar som orsakas av brist på eller avsaknad av koagulationsfaktor VIII respektive IX i blodet (FVIII och FIX). Sjukdomen drabbar män och överförs till nästa generation av kvinnliga bärare, som vanligtvis inte själva har några blödnings-symtom. READ MORE

 4. 4. Respiratory tract infections in children with congenital heart disease

  University dissertation from Department of clinical sciences, pediatrics, Umeå university

  Author : Elin Granbom; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Respiratory tract infection; Respiratory syncytial virus; Congenital heart disease; CHD; RSV; Palivizumab; Prophylax; Pediatrics; pediatrik;

  Abstract : Respiratory Syncytial Virus (RSV) infection is common among young children. Congenital Heart Disease (CHD) is a risk factor of severe illness and hospitalization. READ MORE

 5. 5. Factors Affecting Coronary Flow in Children

  University dissertation from Department of Paediatrics, Lund University

  Author : Elhadi Aburawi; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; cardiopulmonary bypass; transthoracic Doppler echocardiography; coronary flow; Pediatri; endothelial dysfunction; C-reactive protein; Medicin människa och djur ; Pediatrics; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Abstract : Factors Affecting Coronary Flow in Children Elhadi H. Aburawi, MD, MSc, FRCPI, FRCPCH Division of Paediatric Cardiology, Department of Paediatrics, Lund University, Sweden Abstract Background: A number of inborn and exogenous factors influence the flow and function of the coronary arteries with possible consequences on the cardiovascular risk. READ MORE