Search for dissertations about: "Per Åkeson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Per Åkeson.

  1. 1. Gadodiamide injection for Enhancement of MRI in the CNS. Applications, dose, field and time dependence

    University dissertation from Department of Radiology, Lund University

    Author : Per Åkeson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; Phantom study.; Comparative study; Human; Time dependence; Dosage; Enhancement; Gadolinium; MRI contrast media; Contrast media; Magnetic resonance imaging; Spine; Brain neoplasms; secondary; Brain; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Magnetresonanstomografi (MRT) är en metod för framställning av bilder av kroppen och av sjukliga förändringar i kroppen. När metoden introducerades ansågs den utomordentligt goda inbyggda vävnadskontrasten vara tillräcklig för att särskilja olika sjukliga förändringar, speciellt i hjärnan. READ MORE