Search for dissertations about: "Per-Åke Andersson"

Found 3 swedish dissertations containing the words Per-Åke Andersson.

 1. 1. Computation of Thermal Development in Injection Mould Filling, based on the Distance Model

  University dissertation from Matematiska institutionen

  Author : Per-Åke Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; thermoplastic materials; finite element FEM ; finite difference FD ; Newton-Mysovskii theorem; Moldflow Mfl ; Cadmould Cmd ; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Abstract : The heat transfer in the filling phase of injection moulding is studied, based on Gunnar Aronsson’s distance model for flow expansion ([Aronsson], 1996).The choice of a thermoplastic materials model is motivated by general physical properties, admitting temperature and pressure dependence. READ MORE

 2. 2. Labour Market Structure in a Controlled Economy: The case of Zambia

  University dissertation from Göteborg : Göteborg University

  Author : Per-Åke Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1993]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Multi-year maintenance optimisation for paved public roads - segment based modelling and price-directive decomposition

  University dissertation from Matematiska institutionen

  Author : Per-Åke Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; road maintenance optimisation; price-directive decomposition; MATHEMATICS Applied mathematics Optimization; systems theory; MATEMATIK Tillämpad matematik Optimeringslära; systemteori;

  Abstract : I avhandlingen studeras hur kostnadseffektiva underhålls- (uh-)planer för belagd väg kan genereras, på basis av information om aktuellt vägytetillstånd och funktionella modeller för kostnads- och tillståndsförändringar, delvis utvecklade i samarbete med svenska Vägverket (VV). Tilltänkt användning är på strategisk och programnivå, innan mer detaljerad objektinformation finns att tillgå. READ MORE