Search for dissertations about: "Peripheral arterial disease."

Showing result 1 - 5 of 57 swedish dissertations containing the words Peripheral arterial disease..

 1. 1. Inflammatory Response in Peripheral Arterial Disease

  University dissertation from Medicinsk Informationsteknik, Malmö

  Author : Peter Danielsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; muskelsystem; reumatologi; rheumatology locomotion; Skelett; Skeleton; Polymorphism; Metabolism; Prostacyclin; Microdislysis; Diabetes mellitus; Revascularisation; Angioplasty; Endothelial cells; White blood cells; Inflammation; Peripheral Arterial Disease; muscle system;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Perifer kärlsjukdom (peripheral arterial disease) innebär ett tillstånd med nedsatt blodcirkulation i benen som huvudsakligen beror på åderförkalkning (ateroskleros). De kliniska manifestationerna av perifer kärlsjukdom är fönstertittarsjuka (claudicatio intermittens) och svår cirkulationsnedsättning (kritisk ischemi) beroende på om blodcirkulationen är otillräcklig vid gång eller i vila. READ MORE

 2. 2. Diabetes and peripheral arterial disease

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Molecular Medicine and Surgery

  Author : Jonas Malmstedt; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Background: Diabetes mellitus increases the risk for peripheral arterial disease (PAD) early in life and the disease is likely to progress to advanced stages. Mechanisms responsible for premature PAD in diabetes are partly unknown. READ MORE

 3. 3. Epidemiological aspects of peripheral arterial disease

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery

  Author : Birgitta Sigvant; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Peripheral arterial disease; prevalence; risk factors; sex differences; diagnosis; intermittent claudication; preventive medication; cost effectiveness;

  Abstract : Peripheral arterial disease (PAD) is defined as atherosclerosis in the arteries distal to the aortic bifurcation, with or without symptoms in the legs. It is diagnosed by ankle brachial pressure index (ABI) measurements and symptoms, and a confirmed diagnosis is associated with an increased cardiovascular (CV) mortality reaching the same levels as in patients with symptomatic coronary disease. READ MORE

 4. 4. Life situation in people with peripheral arterial disease and their family members

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet

  Author : Louise Egberg; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Peripheral vascular disease; Experiences; Angioplasty; balloon; Health related quality of life; Life situation; Family members; Peripheral Vascular Disease;

  Abstract : Life with peripheral arterial disease and the resulting impaired walking ability leads to major limitations in daily life and a decreased quality of life. The overall aim of this thesis was to generate understanding about the life situation among people living with peripheral arterial disease and their family members. READ MORE

 5. 5. LIVING WITH PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE Quality of life and the patients' view of meaning

  University dissertation from Grahns Tryckeri AB, Lund

  Author : Christine Wann-Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Short Form 36 Health Survey; Long-term follow-up; Quality of life; Peripheral arterial disease; Chronic illness; Nottingham Health Profile; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Content analysis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det är idag välkänt att patienter med kärlsjukdom i benen har en rad problem som kan påverka deras livskvalitet. Studier har visat att de vanligaste problemen för dessa patienter är trötthet, smärta och begränsad rörelseförmåga. READ MORE