Search for dissertations about: "Peter Öhman"

Showing result 1 - 5 of 11 swedish dissertations containing the words Peter Öhman.

 1. 1. Revisorers perspektiv på revision : en fråga om att följa upptrampade stigar

  Author : Peter Öhman; Luleå tekniska universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Redovisning och styrning; Accounting and Control;

  Abstract : Trots den reglerade inramningen har det vid upprepade tillfällen visat sig att den redovisningsinformation som granskas av revisorer inte alltid är att lita på. Kritiken mot ansvariga revisorer har varit hård, inte minst till följd av att de som försetts med felaktiga beslutsunderlag har lidit ekonomisk skada. READ MORE

 2. 2. The kallikrein-kinin system in primary hypertension : dynamics of circulating components of the kallikrein-kinin system in relation to the renin-angiotensin-aldosterone system

  Author : K. Peter Öhman; Linköpings universitet; []
  Keywords : aldosterone; angiotensin Il; blood pressure; human; prekallikrein; renin; tissue kallikrein; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : Kinins are potent vasodilatory and blood pressure lowering peptides, with additional effects on renal handling of electrolytes and water. The kallikrein-kinin system consists of two separate entities, one confined to the circulation and the other to both tissues and the circulation. READ MORE

 3. 3. Structure and function of the river lamprey (Lampetra fluviatilis) retina

  Author : Peter Öhman; Stockholms universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Zoologi; Djurfysiologi;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. In the mind of the property appraiser : Studies of commercial property valuation

  Author : Lina Bellman; Peter Öhman; Hans Lind; Neil Crosby; Mittuniversitetet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Behavioural property research; education; information; profession; property appraisers; standards and methods; the repertory grid technique; valuation process; Fastighetsbeteendeforskning; fastighetsvärderare; gridteknik; information; profession; standarder och metoder; utbildning; värderingsprocessen;

  Abstract : A transparent market provides participants with as much information as possible. In Sweden, where the environment of commercial properties is highly transparent various actors still need to minimise some continuing information asymmetry, and one possibility is to hire property appraisers. READ MORE

 5. 5. Corporate Entrepreneurship : A Comprehensive Field Review and Assessment of the Internal Organizational Environment Supportive of Strategic Entrepreneurship

  Author : Belén Casales Morici; Heléne Lundberg; Peter Öhman; Ivo Zander; Mittuniversitetet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; corporate entrepreneurship; strategic entrepreneurship; internal organisational environment; CEAI; corporate renewal;

  Abstract : The aim of this thesis is to expand current knowledge on the development of corporate entrepreneurship and to contribute new theoretical and empirical insights into strategic entrepreneurship. To those ends, the thesis attempts to answer two research questions. READ MORE