Search for dissertations about: "Peter Abrahamsson"

Found 2 swedish dissertations containing the words Peter Abrahamsson.

 1. 1. Intra-oral soft tissue expansion and volume stability of onlay bone grafts

  University dissertation from Malmö University, Faculty of Odontology, Department of Oral and Maxillofacial Surgery and Oral Medicine, Department of Oral and Maxillofacial Surgery Maxillofacial unit, Halmstad Hospital, Sweden

  Author : Peter Abrahamsson; Malmö University.; [2011]
  Keywords : ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine;

  Abstract : Insufficient regeneration of missing bone and soft-tissue may present aesthetic or functional problems in patients indicated for dental implant surgery. Several techniques such as bone grafts, bone substitutes and guided tissue regeneration (GTR) have been described to rebuild a compromised alveolar ridge. READ MORE

 2. 2. Cytogenetic studies of normal kidney tissue and renal cell carcinoma

  University dissertation from Department of Urology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Peter Elfving; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cytology; Klinisk genetik; Clinical genetics; nonneoplastic kidney tissue; renal cell carcinoma; trisomy 7; Cytogenetics; FISH; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Njurcancer är ungefär den 10:e vanligaste tumörformen i Sverige och diagnosticeras nästan dubbelt så ofta hos män som hos kvinnor. Tumörerna upptäcks vanligtvis i åldern mellan 50 och 70 år och de mest förekommande symtomen är blod i urinen och flanksmärtor. READ MORE