Advanced search

Found 3 swedish dissertations matching the above criteria.

 1. 1. Avmetallisering av nickel- och vanadyl-etioporfyriner

  Author : Peter Abrahamsson; [1991]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Intra-oral soft tissue expansion and volume stability of onlay bone grafts

  University dissertation from Department of Oral and Maxillofacial Surgery Maxillofacial unit, Halmstad Hospital, Sweden

  Author : Peter Abrahamsson; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Implantat är idag en väl etablerad behandlingsform. I många fall finns dock inte tillräckligt med käkben för att på ett optimalt sätt kunna rekonstruera patientens bett såväl ur funktionell som estetisk synpunkt. I dessa fall används olika tekniker för att tillföra käkben. READ MORE

 3. 3. Estimation Problems in Array Signal Processing, System Identification, and Radar Imagery

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Richard Abrahamsson; Peter Stoica; A. Lee Swindlehurst; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Parameter Estimation; Array Signal Processing; STAP; SAR; Ground Penetrating Radar; System Identification; Bilinear Models; Covariance Matrix Estimation; TECHNOLOGY Information technology Signal processing; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Signalbehandling; Signal Processing; Signalbehandling;

  Abstract : This thesis is concerned with parameter estimation, signal processing, and applications.In the first part, imaging using radar is considered. More specifically, two methods are presented for estimation and removal of ground-surface reflections in ground penetrating radar which otherwise hinder reliable detection of shallowly buried landmines. READ MORE