Search for dissertations about: "Physical therapy"

Showing result 1 - 5 of 363 swedish dissertations containing the words Physical therapy.

 1. 1. Equilibrium and Kinetic Studies of the Binding of DNA to Cationic Liposomes

  University dissertation from Physical Chemistry 1, Lund University

  Author : Paula Barreleiro; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Small-Angle Neutron Scattering; Fluorescence; Kinetics; Stopped-Flow; Differential Scanning Calorimetry; Titration Calorimetry; Gel-to-Liquid Crystalline Phase Transition; Lamellar phase; Lipolexes; DNA; Liposomes; Cryo-TEM; Physical chemistry; Fysikalisk kemi;

  Abstract : The objective of this work was to study the formation of DNA-cationic vesicle complexes (lipoplexes). These complexes are interesting not only from a fundamental point of view but also as promising candidates for gene therapy. The approach taken was to study first the cationic vesicles by themselves. READ MORE

 2. 2. Outcomes of Rollator and Powered Wheelchair Interventions - User Satisfaction and Participation

  University dissertation from Division of Occupational Therapy, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden

  Author : Åse Brandt; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; revalidation; Physical medicine; kinesitherapy; Rasch analysis.; The QUEST; Mobility; Older people; Outcomes evaluation; ICF; Occupational therapy; Assistive technology;

  Abstract : Abstract in Danish Nytter rollatorer og elkørestole? Mennesker med gangbesvær kan opleve manglende muligheder for at udføre aktiviteter, som er forudsætningen for at leve et godt liv og deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Desuden vil nedsat mobilitet føre til inaktivitet, der har helbredsmæssige konsekvenser. READ MORE

 3. 3. Aspects of meaning in everyday occupations and its relationships to health-related factors

  University dissertation from Division of Occupational Therapy, Box 157, 221 00 Lund, Sweden

  Author : Dennis Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational therapy; Occupational Science; Multi-method design; Meaningful occupations; Health science; Flow theory; Chronic pain; Conceptual model; Creativity; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Människors behov av och rättighet till meningsfull sysselsättning är en angelägenhet som engagerar flera samhälleliga instanser och yrkesgrupper. Arbetsterapeuter har utvecklat speciella kunskaper om hur sysselsättning och meningsfull aktivitet kan användas i terapeutiskt syfte för handikappade, skadade och sjuka personer som förlorat sin förmåga till ett självständigt och aktivt liv. READ MORE

 4. 4. DEAF SIGN LANGUAGE USERS - Prevalence and Aspects of Quality of Life in Old Age

  University dissertation from Division of Occupational Therapy Faculty of Medicine Lund University

  Author : Monica Werngren-Elgström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rehabilitering medicinsk och social ; kinesitherapy; revalidation; epidemiologi; Physical medicine; epidemiology; Folkhälsa; Public health; Gerontologi; Activity; Deaf culture; Health; Occupational Therapy; Gerontology; ADL-dependence; rehabilitation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under de senaste åren har nödvändigheten att ta hänsyn till utsatta grupper i den svenska befolkningen och deras varierande behov lyfts fram i rapporter och utredningar om utformningen av vård och rehabilitering av äldre. En sådan utsatt grupp är äldre teckenspråkliga döva. READ MORE

 5. 5. The Complexity of Geriatric Rehabilitation. A One-Year Follow-Up of Client, Caregiver, and Administration Perceptions

  University dissertation from Division of Occupational Therapy, Box 157, 221 00 Lund

  Author : Carita Nygren; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Gerontologi; Gerontology; quality of life and subjective well-being; occupational therapy; quality development; quality of geriatric care; prevalence of symptoms; ADL dependence; everyday actvities; evaluation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens övergripande syfte var att under ett ettårigt nationellt projekt för utveckling av geriatrisk rehabilitering, Rehab Äldre 300, redogöra för förändringar av kvaliteten inom geriatrisk rehabilitering samt att beskriva denna utifrån administrativ-, personal- och vårdtagar-nivå. Vidare var syftet att under utvärderingsperioden beskriva förändringar av vårdtagarnas upplevda symptom, ADL-beroende, subjektivt välbefinnande samt att generera kunskap för vidare kvalitetsutveckling av geriatrisk rehabilitering. READ MORE