Search for dissertations about: "Physiotherapy"

Showing result 1 - 5 of 272 swedish dissertations containing the word Physiotherapy.

 1. 1. Physiotherapy in a Danish private context - a social and ethical practice

  University dissertation from Division of Physiotherapy

  Author : Jeanette Praestegaard; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Foucault; practice; ethical issues; professional ethics; Physiotherapy;

  Abstract : Popular Abstract in Danish Fysioterapi er en social og etisk praksis som udfolder sig under specifikke historiske, politiske, socialkulturelle og økonomiske forhold. Dansk fysioterapi i en privat kontekst er praktiseret, administreret og håndteret indenfor en neoliberal ideologi, der genererer udfordringer for både fysioterapeuter og borgere: Det forventes implicit at begge parter understøtter den neoliberale ideologi, da fysioterapeuter i privat praksis har viden og færdigheder, som de tilbyder for penge og konverterer til behandling indenfor de givne rammer og forhold, hvilket deres patienter accepterer og støtter op omkring. READ MORE

 2. 2. Hip disorders and osteoarthritis: focus on health-related quality of life, assesssment and intervention

  University dissertation from Physiotherapy

  Author : Anne Sundén; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; physiotherapy; intervention; hip; osteoarthritis; health-related quality of life; physical function; self-efficacy; Tai Chi; patient education;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De övergripand syftena med dessa studier var att undersöka vilka konsekvenser höftbesvär och höftledsartros har på hälsorelaterad livskvalité, fysisk förmåga och tilltro till egen förmåga. Höftledsartros är ofta förknippad med svår smärta och påverkar både fysiska funktioner och livskvalité. READ MORE

 3. 3. Sexual health in Rheumatoid Arthritis - a physiotherapeutic approach

  University dissertation from Division of Physiotherapy

  Author : Kristina Areskoug Josefsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sexual Health; Rheumatoid Arthritis; Physical therapy; Rehabilitation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Reumatoid artrit (RA) även kallat ledgångsreumatism, är en ledsjukdom som innebär inflammationer i kroppens leder. Sjukdomens symptom är smärta, trötthet, nedsatt fysisk kapacitet med svullna, ömma leder. Kvinnor drabbas i större utsträckning av ledgångsreumatism än män. READ MORE

 4. 4. Work ability- Health professionals' perspectives and rehabilitation outcomes

  University dissertation from Division of Physiotherapy, Dept of Health Sciences

  Author : Kjerstin Stigmar; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Work ability; sick leave; physiotherapy; rehabilitation; musculoskeletal disorders;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetsförmåga har kommit att bli ett viktigt begrepp i samhället, men också för individen. Det saknas i dag en tydlig definition av arbetsförmåga, trots att det har en stor inverkan på hur sjukförmåner distribueras och också för den enskilde individens möjlighet att försörja sig. READ MORE

 5. 5. Long-term outcome of children with cerebral palsy undergoing selective dorsal rhizotomy

  University dissertation from Lund University

  Author : Annika Lundkvist; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; selective dorsal rhizotomy; outcomes; long-term follow-up; Cerebral palsy; children; function; physiotherapy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hos barn med cerebral pares (CP) spastisk diplegi är förhöjd muskelspänning s.k. spasticitet är ett vanligt symptom som påverkar kvalitén på rörelser. Muskler blir stela och förkortas och felställningar i leder kan uppstå. READ MORE