Search for dissertations about: "Plate Reactor"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the words Plate Reactor.

 1. 1. Modeling, Control and Optimization of a Plate Reactor

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Staffan Haugwitz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mid-ranging control; transition control; start-up; exothermic reaction; chemical reactor; modeling; process control; optimization; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En ny typ av reaktor för kemikalie och läkemedelsproduktion är under utveckling av Alfa Laval AB, ett svenskt företag som är en världsledande tillverkare av värmeväxlare. Den nya reaktortypen, som kallas för plattreaktor, kombinerar den höga värmeöverföringsförmågan från plattvärmeväxlaren med den effektiva mikro-mixningen av kemikalier som är typisk för en mikro-reaktor, därav namnet plattreaktor. READ MORE

 2. 2. Modeling and Control of the Open Plate Reactor

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Staffan Haugwitz; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; process control; process intensification; heat exchange reactor; mid-ranging control; extended Kalman filter; model predictive control;

  Abstract : The focus of this thesis is on modeling and control of the Open Plate Reactor (OPR), a new heat exchange reactor being developed by Alfa Laval AB. It combines intensified mixing with enhanced heat transfer capacity into one operation. READ MORE

 3. 3. Languages and Tools for Optimization of Large-Scale Systems

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Johan Åkesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Paper Machine Modeling; Plate Reactor; Languages for Physical Modeling; Compiler Construction; Dynamic Optimization; Modelica; Optimica; Manual Control; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Modellering och simulering är etablerade tekniker för att lösa designproblem inom många olika ingenjörsdiscipliner idag. Dedicerade språk, såsom Modelica, och effektiva mjukvaror finns också tillgängliga. READ MORE

 4. 4. Mechanistic Modeling of Wall-Fluid Thermal Interactions for Innovative Nuclear Systems

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Roman Thiele; KTH.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; GEN-IV reactors; Wall heat transfer; Computational Fluid Dynamics; Wall functions; Reactor design; Supercritical water; Liquid metal; Energiteknik; Energy Technology; Physics; Fysik;

  Abstract : Next generation nuclear power plants (GEN-IV) will be capable of not only producing energy in a reliable, safe and sustainable way, but they will also be capable of reducing the amount of nuclear waste, which has been accumulated over the lifetime of current-generation nuclear power plants, through transmutation. Due to the use of new and different coolants, existing computational tools need to be tested, further developed and improved in order to thermal-hydraulically design these power plants. READ MORE

 5. 5. Simulations of Silicon Carbide Chemical Vapor Deposition

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Örjan Danielsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Most of the modern electronics technology is based on the semiconducting material silicon. The increasing demands for smaller electronic devices with improved performance at lower costs drive the conventional silicon technology to its limits. READ MORE