Search for dissertations about: "Polen"

Showing result 1 - 5 of 21 swedish dissertations containing the word Polen.

 1. 1. Mediated Europes Discourse and Power in Ukraine, Russia and Poland During Euromaidan

  University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

  Author : Roman Horbyk; Södertörns högskola.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; media; discourse; power; postcolonial theory; foreign policy; journalists; politicians; Europe; Ukraine; Russia; Poland; Euromaidan; медії; дискурс; влада; зовнішня політика; журналісти; політики; Европа; Україна; Росія; Евромайдан; medier; diskurs; makt; utrikespolitik; journalister; politiker; Europa; Ukraina; Ryssland; Polen; Euromajdan; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Abstract : This study focuses on mediated representations of Europe during Euromaidan and the subsequent Ukraine–Russia crisis, analysing empirical material from Ukraine, Poland and Russia. The material includes articles from nine newspapers, diverse in terms of political and journalistic orientation, as well as interviews with journalists, foreign policymakers and experts, drawing also on relevant policy documents as well as online and historical sources. READ MORE

 2. 2. Minnesmerket en del av vår identitet : gjenoppbygging, revaluering og regenerasjon av historiske byer i Polen og Tsjekkoslovakia

  University dissertation from Stockholm : : Univ

  Author : Ingrid Appelbom Karsten; Stockholms universitet.; [1986]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Europeisk identitetspolitik : EU:s demokratibistånd till Polen och Turkiet : [EU democratic aid to Poland and Turkey]

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Åsa Lundgren; Uppsala universitet.; [1998]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; democracy promotion; political aid; identity; culture; foreign policy; the European union; Turkey; Poland; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

  Abstract : This thesis investigates the motives behind EU support for Poland's and Turkey's democratic development. Since the end of the Cold War, like many Western governments and international organisations, the EU has made the promotion of democracy one of its main foreign policy ambitions. READ MORE

 4. 4. Empowering The State Support for State Intervention in The Baltic States and Poland

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Wojciech Szrubka; Södertörns högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Legitimacy; democratic transition; institutions; political capacity; state trust; Legitimitet; demokratisering; institutioner; politisk kapacitet; förtroende för staten;

  Abstract : Den centrala frågan för avhandlingen är synen på staten i fyra östeuropeiska länder. Övergången till demokrati i den delen av Europa har ofta kännetecknats av djup misstro mot politiker och ibland misstro mot det politiska systemet som sådant. Bland annat har lågt valdeltagande tolkats som symptom på de ovan nämnda problemen. READ MORE

 5. 5. Population Dynamics, Diet and Migrations of the Únetice Culture in Poland

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Dalia Anna Pokutta; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeological Science; laborativ arkeologi; early bronze age; stable isotope analyses; the Unetice culture; Central Europe; palaeodemography; Bronze Age; Únětice culture; stable isotopes analyses; 13C and 15N analyses; 87Sr 86 strontium analyses; radiocarbon dating; palaeopathology; mobility; diet; prehistoric identity; child in prehistory; eldery in prehistory; Únětice tribal elites; prehistoric homicide; fertility; mortality; population growth; Bronze Age transportation; theory of migrations; Silesia; Wrocław; Nebra;

  Abstract : Únětice kulturens roll när det kommer till formandet av bronsåldern i Europa kan inte överskattas. Uppkomsten och existensen av denna originella, utvidgande och dynamiska population markerar en av de mest intressanta tidpunkterna i europeisk förhistoria, tidpunkten då en era avslutas och en ny tar vid. READ MORE