Search for dissertations about: "Political and administrative sciences"

Showing result 1 - 5 of 96 swedish dissertations containing the words Political and administrative sciences.

 1. 1. Participation and Legitimacy Actor Involvement for Nature Conservation

  University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

  Author : Linn Rabe; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participation; legitimacy; multi-level; governance; actor involvement; marine protected areas; coastal management; public consultation; locals; nature resource conflict; public-private relations; HELCOM; Baltic Sea; Sweden; Deltagande; samråd; naturvård; miljöskydd; samhällsstyrning; länsstyrelse; naturreservat; marin förvaltning; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Abstract : This PhD thesis in environmental science aims to contribute to the theoretical and empirical understanding of the relation between participation and legitimacy in multi-level environmental governance.It is widely assumed that actor involvement has great potential to improve the legitimacy of nature conservation through long-term acceptance and target achievement. READ MORE

 2. 2. The "Other" Recreated : A Relational Approach to East-West Negotiations

  University dissertation from Lund University

  Author : Erika Svedberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap; Political and administrative sciences; East-West; Cooperation; negotiation; mirror image; sovietology; objectivity; relational; feminist IR; masculinities; self-reflection; intercultural communication; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Studien presenterar en relationell ansats till förhandlingar, dvs en förhandlingsanalys i vilken relationerna mellan aktörerna står i centrum. Det innebär att istället för att se till enskilda förhandlares strategier etc, läggs tonvikten vid att förstå interaktionen mellan förhandlarna. READ MORE

 3. 3. The Gulf Cooperation Council : Its Nature and Achievements

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Reyadh Alasfoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; Politisk historia; Political history; Arabian Gulf; integrative and disintegrative factors; regional hegemons; integration; Tribal Structure; democracy; Peace and conflict research; polemology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Freds- och konfliktforskning;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Storbritannien beslutade sig 1968 för att lämna bakom sig sina koloniala intressen i Persiska gulfen senast 1971. Det brittiska beslutet ledde till att de arabiska gulfstaterna Kuwait, Bahrain, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman i sin tur började undersöka möjliga samarbetsformer för att möta en ny tids osäkerhet och hot. READ MORE

 4. 4. Regime Stability and Foreign Policy Change : Interaction between Domestic and Foreign Policy in Hungary 1956-1994

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Tomas Niklasson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; WTO; comecon; CMEA; gorbachev; antall; kádár; ethnic minorities; hungarian politics; hungary; political opposition; authoritarian regime; reference society; two-level game; stabilisers; foreign policy change; foreign debt; economic reform; democratisation; coercion; legitimacy; regime stability; political stability; warsaw pact; CSCE; OSCE; EU enlargement; NATO enlargement; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inrikes- och utrikespolitik kan inte alltid hållas åtskilda. Ett regeringsskifte på nationell nivå kan påverka landets utrikespolitik. På samma sätt kan ett lands utrikespolitiska agerande få inrikespolitiska återverkningar. READ MORE

 5. 5. Administrative Reforms and the Quest for Foreign Investment in China : The Case of Shenzhen

  University dissertation from Lund University Press

  Author : Maria Sönne; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; China; competition; resource dependence; investment environment; foreign investments; institutions; organizational environment; organization theory; public administration; administrative reforms; Shenzhen; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : This study examines the attempts made by one local government in China, Shenzhen, to improve its investment environment for foreign-invested enterprises through administrative reforms between 1980 and 1997. Three empirical questions are posed: what reforms have been undertaken, what effects have they had and how have changes in the organizational environment affected them. READ MORE