Search for dissertations about: "Pontus Fryk"

Found 2 swedish dissertations containing the words Pontus Fryk.

 1. 1. Beyond IT and Productivity : Effects of Digitized Information Flows in Health Care

  Author : Pontus Fryk; Thomas Falk; Nils-Göran Olve; Mats Edenius; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Health Care; Productivity Paradox; Information Technology; Productivity; Process; Information; Communication; Economy; Business and economics; Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Abstract : Denna avhandling undersöker hur investeringar i IT, och digitaliseringen av informationsflöden, har påverkat produktiviteten inom sjukvården. Genom empiriska undersökningar av avgränsade sjukvårdsprocesser – samt diskussioner baserade på idéer och teorier relaterade till ekonomi, ”produktivitetsparadoxen”, så kallade General Purpose Technologies (GPTs), och medicinsk informatik – detekteras och analyseras effekter av digitaliseringen. READ MORE

 2. 2. Modern Perspectives on the Digital Economy : With Insights From the Health Care Sector

  Author : Pontus Fryk; Birger Rapp; Bo Carlsson; Uppsala universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; IT; digitization; organization; organizational change; process; health care; Business and economics; Ekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Abstract : During the last decades, extensive investments in IT have been made more or less within the majority of the existing industries. This development presents both opportunities and risks with regard to organization and change. READ MORE