Search for dissertations about: "Pontus Svenmarker"

Found 1 swedish dissertation containing the words Pontus Svenmarker.

  1. 1. Optical spectroscopy and fluorescence imaging for cancer diagnostics

    Author : Pontus Svenmarker; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biomedical optics; Diffuse-reflection spectroscopy; Upconverting nanoparticles; Inverse problem; Fluorescence; Tomography; Imaging; Scattering media; Photon migration; Fysicumarkivet A:2012:Svenmarker;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling beskriver olika optiska metoder för att diagnostisera cancer.En sådan metod är optisk spektroskopi (att med hjälp av ljus bestämma fysiska och kemiska egenskaper hos ett prov) som har används för att undersöka cancer i ögat. READ MORE