Search for dissertations about: "Practical Philosophy"

Showing result 1 - 5 of 124 swedish dissertations containing the words Practical Philosophy.

 1. 1. Practical Perspective Compatibilism

  University dissertation from Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Author : Sofia Jeppsson; Stockholms universitet.; [2012]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Free will; moral responsibility; moral agency; compatibilism; incompatibilism; determinism; the practical perspective; practical freedom; Fri vilja; moraliskt ansvar; moraliskt agentskap; kompatibilism; inkompatibilism; determinism; det praktiska perspektivet; praktisk frihet; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Abstract : In this dissertation, I argue for what I call “practical perspective compatibilism”. According to this thesis, an agent with practical freedom is sufficiently free to be a moral agent and morally responsible for his or her actions.The concept of practical freedom is originally found in the writings of Kant. READ MORE

 2. 2. Power and Social Ontology

  University dissertation from Bokbox förlag

  Author : Åsa Burman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Filosofi; Philosophy; John Searle; Social structures; Institutional facts; Moral facts; Opaque kinds of social facts; Social power; Philosophy of special sciences; Collective intentionality; Särskilda vetenskapers filosofi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen presenteras en teori om social makt, baserad på nya utvecklingar inom fältet social ontologi. Jag argumenterar för att en begreppsanalys av social makt kan berikas genom att dra nytta av resultaten inom social ontologi, men även att detta fält kan berikas, och faktiskt kräver, en analys av maktbegreppet. READ MORE

 3. 3. Morality and the Pursuit of Happiness : A Study in Kantian Ethics

  University dissertation from Johan Brännmark, Department of Philosophy, Lund University

  Author : Johan Brännmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Systematic philosophy; Henry Sidgwick; G. E. Moore; wide reflective equilibrium; metaphysics of the person; Ethics; value; moral realism; social constructivism; philosophy of action; theories of motivation; the dualism of practical reason; the highest good; happiness; virtue; the categorical imperative; maxims; moral principles; Immanuel Kant; moral judgment; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Författaren utarbetar och försvarar en version av kantiansk etik som utgår från Kants tanke att det enda som har absolut värde är den goda viljan och att det högsta goda för människor därmed består i dygd samt lycka i proportion till dygd. Avhandlingen består av två huvudsakliga delar, dels en allmän genomgång av vad det innebär att vara en person, dvs en varelse som inte bara handlar utifrån impulser utan också har förmågan att resonera i termer av skäl för och emot olika sätt att handla, dels en undersökning (mot bakgrund av resultaten i den föregående delen) av de två beståndsdelarna i det högsta goda. READ MORE

 4. 4. Voluntary Coercion. Collective Action and the Social Contract

  University dissertation from Practical Philosophy

  Author : Magnus Jiborn; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; convention.; evolutionary stability; equilibrium; Assurance game; Prisoner s Dilemma; evolutionary game theory; game theory; collective action; Social contract; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Abstract : This work provides a game theoretical analysis of the classical idea of a social contract. According to what we might call the Hobbesian justification of the state, coercion is necessary in order to provide people with basic security and to enable them to successfully engage in mutually beneficial cooperation. READ MORE

 5. 5. Belief & Desire: the Standard Model of Intentional Action — Critique and Defence

  University dissertation from Björn Petersson, Dep. of Philosophy, Kungshuset, Lundagård, SE-222 22 Lund

  Author : Björn Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; Systematic philosophy; Michael Smith; David Hume; Donald Davidson; akrasia; 2nd order desires; reasons; understandings; intention; propositional content; tendency; desire; disposition; belief-desire model; motivation; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Abstract : The scheme of concepts we employ in daily life to explain intentional behaviour form a belief-desire model (BD model), in which motivating states are sorted into two suitably broad categories. The BD model embeds a philosophy of action, i.e. READ MORE