Search for dissertations about: "Private consumption"

Showing result 1 - 5 of 50 swedish dissertations containing the words Private consumption.

 1. 1. Essays on Fiscal Policy, Private Consumption and Non-Stationary Panel Data

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Kristian Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Cross-Sectional Dependence; Output Convergence; Unit Root; Stationarity; Panel Data; Government Consumption; Non-Keynesian Effects; Private Consumption; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; Fiscal Policy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den kanske viktigaste anledningen till att söka en grundläggande förståelse av ekonomiskt beteende är att erhålla ett underlag för utformningen och genomförandet av ekonomisk politik. Utan en sådan förståelse minskas möjligheterna att uppnå målen för den ekonomiska politiken. READ MORE

 2. 2. Testing and Applying Cointegration Analysis in Macroeconomics

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Åsa Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Fiscal policy; Government consumption; Private consumption; Unemployment; Hypothesis testing; Wage formation; Panel cointegration; Cointegration analysis; ekonomisk teori; economic policy; Nationalekonomi; ekonomisk politik; ekonometri; ekonomiska system;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av tre uppsatser som behandlar empiriska tillämpningar av makroekonomiska teorier. Uppsatserna är fristående från varandra, men knyts samman genom att kointegrationsanalys används i de empiriska analyserna. READ MORE

 3. 3. Essays on Fiscal Policy, Public Debt and Financial Development

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Alfredo Schclarek Curutchet; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; private consumption; Ekonomisk planering; Handel; Economic planning; imperfect information; Trade; financial development; economic growth; capital accumulation; productivity growth; private savings rate; vertical innovation; horizontal innovation; industry diversification; public debt; external debt; developing countries; taxation; government expenditure; fiscal policy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av tre olika artiklar som kan läsas separat. Varje artikel har tilldelats ett eget kapitel i avhandlingen. Självständigheten av dessa kapitel bör inte tolkas som att de inte hör ihop. READ MORE

 4. 4. Empirical Studies in Consumption, House Prices and the Accuracy of European Growth and Inflation Forecasts

  University dissertation from Uppsala : Nationalekonomiska institutionen

  Author : Bharat Barot; Uppsala universitet.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business and economics; consumption; house prices; housing investment; error correction method; forecasting accuracy; Ekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Abstract : This thesis consists of four essays: Essay 1: The Role of Wealth in the Aggregated Consumption Function using an Error Correction Approach: Swedish Evidence from the years 1970 - 1993, an aggregated consumption function based on the life cycle hypothesis using the error correction methodology is estimated for Sweden. Aggregate wealth is spilt into net financial and housing wealth. READ MORE

 5. 5. Structuring Fashion Department Stores as Situating Spatial Practice

  University dissertation from Stockholm : axlbooks

  Author : Daniel Koch; KTH.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; architecture; architecture theory; architectural morphology; spatial systems; department stores; commercial cultures; shopping; consumption; social structures; fashion; identity; public culture; relational space; space syntax; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur;

  Abstract : This dissertation investigates department stores as complex spatial and cultural buildings, in which values and ideas are expressed, negotiated, and produced. Situated in a cultural context commonly referred to as a society of consumption, where identity and social structures are worked out through consumption rather than production, the query turns to a specific act of consumption: that of shopping. READ MORE