Search for dissertations about: "Probing control"

Showing result 1 - 5 of 52 swedish dissertations containing the words Probing control.

 1. 1. Probing Control : Analysis and Design with Application to Fed-Batch Bioreactors

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Stéphane Velut; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Elektronik och elektroteknik; Electronics and Electrical technology; Large scale fermentations; Extremum control; Feeding strategy; Probing control; Fed-batch bioreactors; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I de flesta reglerproblem är syftet att hålla utsignalen nära ett önskat värde trots störningar som påverkar systemet. Ibland är det bästa referensvärdet inte känt i förväg. I stället skall det hittas i realtid för att optimera systemets prestanda. READ MORE

 2. 2. Feeding Strategies Based on Probing Control for E. coli and V. cholerae Cultivations

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Lena de Maré; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik; Automation; Temperature; Mid-ranging control; Amino acid; Complex media; Fed-batch bioreactors; Probing control; Biotechnology; Bioteknik; Parameter estimation; Feeding strategies;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Många olika proteiner kan produceras med hjälp av rekombinanta DNA tekniker. Ofta sätts vektorn som kodar för det rekombinanta proteinet in i bakterien E. coli, då den är välkänd. Det är viktigt att producera mycket celler för att uppnå hög produktivitet. READ MORE

 3. 3. Probing Control of Glucose Feeding in Escherichia coli Cultivations

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Author : Mats Åkesson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Automatiska system; control engineering; robotics; Automation; dissolved oxygen; acetate; glucose feeding; robotteknik; Escherichia coli; Process control; fed-batch cultivation; reglerteknik; Biotechnology; Bioteknik;

  Abstract : Production of many proteins can today be made using genetically modified organisms. One of the most frequently used host organisms is the bacterium Escherichia coli. A difficulty encountered in cultivations of E. coli is the accumulation of the metabolic by-product acetate which inhibits cell growth and production of a desired protein. READ MORE

 4. 4. Topics in Modeling, Control, and Implementation in Automotive Systems

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Magnus Gäfvert; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reglerteknik; Automation; robotics; robotteknik; Automatiska system; control engineering;

  Abstract : This thesis treats different aspects of automotive control-systems and consists of four papers covering different areas in this large field. The first paper presents a 9-degrees-of-freedom dynamic model of a tractor-semitrailer vehicle, aimed at simulation and evaluation of active chassis-systems for stability enhancements. READ MORE

 5. 5. A Probing Strategy for Substrate Feeding in Escherichia coli Cultivations

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Author : Mats Åkesson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : .... READ MORE