Search for dissertations about: "Problemlösning"

Showing result 1 - 5 of 30 swedish dissertations containing the word Problemlösning.

 1. 1. The Problem with Errors : Solution Search in Platform Development

  Author : Ramsin Yakob; Fredrik Tell; Lars Lindkvist; Carliss Baldwin; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Platform; Problem-solving; Decomposability; Solution search; Problem; Error; Plattform; Problemlösning; Nedbrytbarhet; Lösningssökande; Problem; Fel; Business and economics; Ekonomi;

  Abstract : This dissertation is concerned with problem-solving in platform development. A problem isconceived of as an obstacle that needs to be overcome in order to reach a desired outcome,whereas a solution is denoted by the set of activities required to reach such an outcome. READ MORE

 2. 2. Tankeform och problemmiljö : skolan som kontext för tänkande i elementär matematik

  Author : Jan Wyndhamn; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Matematikundervisning; Inlärning. Elever; Problemlösning; Matematik; Mellanstadiet;

  Abstract : Avhandlingen är en sammanfattning av två empiriska studier som analyserar karaktären av kognitiva aktiviteter vid de betingelser för kommunikation som är utmärkande för pedagogiska miljöer. Elever i årskurs 6 har under vanliga matematiklektioner fått lösa vissa räkneuppgifter under olika situationella krav. READ MORE

 3. 3. GeoGebra, Enhancing Creative Mathematical Reasoning

  Author : Jan Olsson; Carina Granberg; Johan Lithner; Kristina Juter; Högskolan Dalarna; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Linjära funktioner; dynamiska programvaror; problemlösning; resonemang; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Abstract : The thesis consists of four articles and this summarizing part. All parts have focused on bringing some insights into how to design a didactical situation including dynamic software (GeoGebra) to support students’ mathematical problem solving and creative reasoning as means for learning. The four included articles are:I. Granberg, C. READ MORE

 4. 4. Problem-solving can reveal mathematical abilities : How to detect students' abilities in mathematical activities

  Author : Thomas Dahl; Inger Wistedt; Astrid Pettersson; Linnéuniversitetet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Abstract : Dahl, Thomas (2012). Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor. Att upptäcka matematiska förmågor i en matematisk aktivitet (Problem-solving can reveal mathematical abilities: How to detect students‟ abilities in mathematical activities). Linnéuniversitetet 2012; ISBN:978-91-86983-28-4. READ MORE

 5. 5. Psychological aspects of explanations as support for problem solving and learning

  Author : Robert Ramberg; Stockholms universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Problemlösning; Inlärning; Psykologi;

  Abstract : This thesis will focus on two related issues. The first relates to social psychological aspects ssuch as people's perception of, and attributions regarding humans and computers as experts. The wsecond aspect relates to cognitive psychology,where aspects of understanding and learning are emphasized. READ MORE