Search for dissertations about: "Properdin Expression"

Found 1 swedish dissertation containing the words Properdin Expression.

  1. 1. Analysis of Complement Deficiency States. With Focus on Molecular Characterization of C4 and Properdin Deficiency

    University dissertation from Divison of Medical Microbiology

    Author : Gunilla Nordin Fredrikson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mycology; virology; bacteriology; Complement C4; Complement; Complement Screening; Deficiency; Meningococcal Disease; Properdin; Properdin Expression; Microbiology; Sequencing; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Ärftlig brist på vissa proteiner ökar risken för autoimmun sjukdom eller svår hjärnhinneinflammation I blodbanan finns ett 30-tal olika proteiner som ingår i den del av vårt immunförsvar som kallas komplementsystemet. Detta systems huvudsakliga uppgifter är att förinta oönskade inkräktare, såsom bakterier och virus, samt eliminera skadliga proteinkomplex som cirkulerar i blodbanan. READ MORE