Search for dissertations about: "Psychosocial Aspects Among Caregiver"

Found 4 swedish dissertations containing the words Psychosocial Aspects Among Caregiver.

 1. 1. Family caregiving, a long and winding road. Aspects on burden and life satisfaction among caregivers from the general population study 'Good Aging in Skåne' and effects of psychosocial intervention

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Beth Dahlrup; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health economic analysis; intervetion; quality of Life; Life satisfaction; Caregiver burden;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Anhöriga – aspekter på börda, livstillfredsställelse och effekter av stöd. Med en ökande befolkning av äldre och en samtidig minskning av möjligheter till hjälpinsatser inom såväl kommunalt som landstingsstyrd vård och omsorg, kommer många av oss ta hand om äldre familjemedlemmar, släktingar och vänner. READ MORE

 2. 2. Family caregivers of persons with dementia. Experiences of burden, satisfaction and psychosocial intervention

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Signe Andrén; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; elderly; Dementia; caregivers; caregiver burden ; Gerontologi; Gerontology; intervention studies ; socio-economic factors ; satisfaction; strain; isolation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish När en familjemedlem drabbas av en demenssjukdom påverkas även de övriga familjemedlemmarna på något sätt. Allt mer vård och omsorg flyttar in i hemmen och de närståendes roll och funktion blir mycket centrala. READ MORE

 3. 3. Stress Clinical and Developmental Aspects of Salivary Cortisol in Infants

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Katrin Ivars; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : A functional stress-response system is essential for survival at birth, as well as for health and further development. Altered cortisol response and hypothalamic-pituitary-adrenal system function may have both short and long-term effects on health and development throughout life. Cortisol secretion follows a circadian rhythm in adults. READ MORE

 4. 4. Psychological perspectives on alcohol use among young adolescents: Mental health and personality

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Karin Boson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alcohol debut; alcohol inebriation; gender-specific patterns; mental health problems; mental well-being; personality; JTCI; young adolescents; LoRDIA;

  Abstract : Alcohol use is an important risk factor in psychosocial development through adolescence that has been incompletely examined among the youngest adolescents. The aim of this doctoral thesis is to investigate how mental health and personality traits are related to alcohol use and inebriation in early adolescence. READ MORE