Search for dissertations about: "QCD"

Showing result 1 - 5 of 58 swedish dissertations containing the word QCD.

 1. 1. Nonlinear Evolution in High Energy QCD

  University dissertation from Theoretical High Energy Physics

  Author : Emil Avsar; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementarpartikelfysik; quantum field theory; DIS; Elementary particle physics; Saturation; QCD; Small-x Physics; kvantfältteori; High energy interactions; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish QCD vid höga energier är fortfarande inte väl förstådd. Svårigheter uppkommer ifrån en starkt icke-linjär dynamik, samt från icke-störningsmässiga fenomen. Analytiska beräkningar är oftast möjliga enbart för enkla leksaksmodeller, eller för asymptotiska energier. READ MORE

 2. 2. QCD Phenomenology of Heavy Particle Dynamics

  University dissertation from Department of Theoretical Physics, Lund University

  Author : Emanuel Norrbin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; High energy interactions; heavy quarks; QCD; charm asymmetry; hadronization; string fragmentation; colour reconnection; leptoquarks; parton shower; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi; Fysicumarkivet A:2000:Norrbin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Teorin för den starka kraften, kvantkromodynamik eller QCD, behandlas här med både perturbativa och icke-perturbativa metoder. Speciellt produktions- och hadroniseringsdynamiken hos tunga partiklar studeras. READ MORE

 3. 3. Aspects of QCD and the Photon Structure

  University dissertation from Department of Theoretical Physics, Lund University

  Author : Christer Friberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; High energy interactions; QCD; Photons; Monte Carlo Event Generator; Leptoquarks; Colour Connections; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi; Fysicumarkivet A:2000:Friberg;

  Abstract : In a single theoretical framework, real and virtual photon interactions are modeled for gamma-p and gamma-gamma collisions. The description covers aspects from the production of jets to total cross sections, where special emphasis is put on the range of uncertainty in the modeling of a resolved photon component. READ MORE

 4. 4. Merging Parton Showers and Matrix Elements

  University dissertation from Department of Theoretical Physics, Lund University

  Author : Nils Lavesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Parton Model; QCD Phenomenology; Phenomenological Models; QCD; Jets;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om modeller inom partikelfysik, vilka beskriver naturens minsta beståndsdelar. En atom består av en kärna och elektroner. Kärnan består av protoner och neutroner, vilka i sin tur består av kvarkar och gluoner. READ MORE

 5. 5. Color Screening in QCD and Neutrinos from Singlino Dark Matter

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Dominik Werder; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; QCD; Diffraction; SCI; Dark Matter; Singlino; NMSSM; Indirect Detection; Fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik; Physics with specialization in Elementary Particle Physics;

  Abstract : Hard diffraction in proton collisions, where the initial state proton emerges from the interaction rather undisturbed despite a hard interaction scale, has been studied for a few decades. First observed in proton-proton collisions, the phenomenon is seen as well in deep inelastic electron-proton scattering (DIS) as a leading final state proton and a rapidity gap-region without final state particles. READ MORE