Search for dissertations about: "Quantum Zeno effect"

Found 1 swedish dissertation containing the words Quantum Zeno effect.

  1. 1. Theoretical perspectives on ultrafast and non-linear spectroscopy

    University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physics

    Author : Emil Vinas Boström; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05-07]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Non-linear optics; Ultrafast dynamics; Non-equilibrium Green s functions; Density functional theory; Multi-photon absorption; Second harmonic generation; Desorption dynamics; Auger decay; Charge-separation dynamics; Quantum Zeno effect; Fysicumarkivet A:2018:Vinas Boström;

    Abstract : Ljus kan användas till många saker, allt från att sända radiosignaler och skicka information i optiska fibrer, till att lysa upp hem och utvinna energi via solceller. Det ljus vi är mest vana vid som människor är ett intervall av våglängder mellan 400 och 700 nanometer (en nanometer är en miljarddels meter), som svarar mot alla synliga färger mellan rött och violett. READ MORE