Search for dissertations about: "Quaternary Geology"

Showing result 1 - 5 of 141 swedish dissertations containing the words Quaternary Geology.

 1. 1. Holocene climate and environmental dynamics on the Tristan da Cunha island group, South Atlantic

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Karl Ljung; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; palynologi; Geology; climate change; pollen analysis; Palaeobotany; phylogeny; palynology; Paleobotanik; fylogeni; vegetation change; gyttja; peat; Holocene; Quaternary; South Atlantic; Tristan da Cunha; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Efter den senaste istiden har klimatet varit dynamiskt med både stora och snabba klimatförändringar, om än inte av samma storlek som under istiden. Hur utbredda och vilka effekter dessa klimatförändringar har haft är dock inte helt kartlagt. READ MORE

 2. 2. Weichselian glaciations in the middle Notec River region, northwest Poland

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Gert Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quaternary Geology; Kvartärgeologi; Geology; Geologi; Vistulian; Weichselian; Lithostratigraphy; Poland; Chodziez; Clast lithology; Clast fabrics; Deglaciation; Ice stream; Sedimentology; Sedimentologi; geomorphology; klimatologi; geomorfologi; climatology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nedisningar under Weichsel-istiden kring floden Notec i nordvästra Polen. Inlandsisar är en viktig komponent i jordens klimatsystem. Deras utbredning och rörelsemekanismer styrs till stor del av klimatet samtidigt som isarna i sin tur också påverkar klimatsystemet. READ MORE

 3. 3. Deglaciation pattern and dynamics in the Bolmen area, southwestern Sweden

  University dissertation from Department of Quaternary Geology, Lund University

  Author : Gunnar Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geology; backwasting; Debris flow; Oscillation; Gothenburg moraine; cover moraine; Late Weichselian; hummocky moraine; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av mitt doktorandarbete vid Kvartärgeologiska avdelningen, Geologiska institutionen, Lunds universitet. Avhandlingen baseras på resultaten av fältarbeten i ett antal lokaler i ett område väster om sjön Bolmen i sydvästra Sverige. READ MORE

 4. 4. Environmental and climatic aspects of the early to mid Holocene calcareous tufa and land mollusc fauna in southern Sweden

  University dissertation from Department of Quaternary Geology, Lund University

  Author : Björn Gedda; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; southern Sweden; environment; climate; Early Holocene; Calcareous tufa; mollusc; Skåne.; Geology; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är ett resultat av ett doktorandprojekt vid Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds Universitet. Syftet med avhandlingen har varit att utröna huruvida bildningen av kalktuff i Sverige har varit beroende av klimatet samt under vilka tider och i vilken närmiljö tuffen bildats. READ MORE

 5. 5. Pollen analysis, chronology and palaeomagnetism of three Late Weichselian sites in southern Sweden

  University dissertation from Department of Quaternary Geology, Lund University

  Author : Jonas Ising; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; southern Sweden; calendar year chronology; Late Weichselian; Pollen stratigraphy; palaeomagnetic secular variations; Geology; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Pollenanalys, kronologi och paleomagnetism på tre senglaciala lokaler i södra Sverige Senglaciala sjösediment (d.v.s. READ MORE