Search for dissertations about: "Quaternary"

Showing result 1 - 5 of 247 swedish dissertations containing the word Quaternary.

 1. 1. Holocene climate and environmental dynamics on the Tristan da Cunha island group, South Atlantic

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Karl Ljung; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; palynologi; Geology; climate change; pollen analysis; Palaeobotany; phylogeny; palynology; Paleobotanik; fylogeni; vegetation change; gyttja; peat; Holocene; Quaternary; South Atlantic; Tristan da Cunha; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Efter den senaste istiden har klimatet varit dynamiskt med både stora och snabba klimatförändringar, om än inte av samma storlek som under istiden. Hur utbredda och vilka effekter dessa klimatförändringar har haft är dock inte helt kartlagt. READ MORE

 2. 2. Benthic environmental responses to climatic changes during the late Quaternary: a micropalaeontological and geochemical approach

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Claire McKay; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; late Quaternary; rapid climate change; Benguela; Mauritania; productivity; upwelling; benthic foraminifera;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Genom att använda marina sedimentkärnor från havbotten kan vi dyka ner i forna tiders hav och förstå hur klimat och havsmiljö har utvecklats över tid. Sedimenten och dess innehåll av olika mikrofossil utgör ett fantastiskt miljöarkiv och ju längre ner i sedimenten vi kommer desto äldre är de vanligtvis. READ MORE

 3. 3. Quaternary paleoceanography of the Arctic Ocean A study of sediment stratigraphy and physical properties

  University dissertation from Stockholm : Department of Geology and Geochemistry, Stockholm University

  Author : Emma Sellén; Stockholms universitet.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arctic Ocean; sedimentology; Quaternary; stratigraphy; physical properties; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Quaternary geology; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Kvartärgeologi; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Sedimentology; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Sedimentologi; Marine Geoscience; marin geovetenskap;

  Abstract : A Quaternary perspective on the paleoceanographic evolution of the central Arctic Ocean has been obtained in this PhD thesis by studying sediment cores from all of the Arctic’s major submarine ridges and plateaus. The included cores were mainly recovered during the Healy-Oden Trans-Arctic expedition in 2005 and the Lomonosov Ridge off Greenland expedition in 2007. READ MORE

 4. 4. Weichselian glaciations in the middle Notec River region, northwest Poland

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Gert Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quaternary Geology; Kvartärgeologi; Geology; Geologi; Vistulian; Weichselian; Lithostratigraphy; Poland; Chodziez; Clast lithology; Clast fabrics; Deglaciation; Ice stream; Sedimentology; Sedimentologi; geomorphology; klimatologi; geomorfologi; climatology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nedisningar under Weichsel-istiden kring floden Notec i nordvästra Polen. Inlandsisar är en viktig komponent i jordens klimatsystem. Deras utbredning och rörelsemekanismer styrs till stor del av klimatet samtidigt som isarna i sin tur också påverkar klimatsystemet. READ MORE

 5. 5. Late Quaternary Biostratigraphy and Paleoceanography of the central Arctic Ocean

  University dissertation from Stockholm : Department of Geological Sciences, Stockholm University

  Author : Daniela Hanslik; Stockholms universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arctic Ocean; Quaternary; biostratigraphy; foraminifera; paleoceanography; NATURAL SCIENCES Earth sciences Other earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap Övrig geovetenskap; Marine Geoscience; marin geovetenskap;

  Abstract : The central Arctic Ocean is one of the least explored deep sea regions and long biostratigraphic sediment records are sparse. The main focus of this thesis is the Arctic Ocean foraminiferal record and its application to reconstruct paleoceanographic variations and summer sea ice cover changes between late Quaternary interglacial periods. READ MORE