Search for dissertations about: "Qur’an"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the word Qur’an.

 1. 1. Teaching Islam : Islamic Religious Education at Three Muslim Schools in Sweden

  University dissertation from Uppsala : Uppsala universitet

  Author : Jenny Berglund; Södertörns högskola.; Uppsala universitet.; [2009]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; islam; muslimska friskolor; islamundervisning; religionsundervisning; didaktik; islamic religious education; IRE; religious education; Muslim school; ethnography; teaching; educational choices; Islam; Quran; Islamic history; singing;

  Abstract : This study concerns the formulation of Islamic religious education (IRE) at three Swedish Muslim schools which offered IRE as an extra curricular subject, one to three hours per week. The study contributes to the understanding of how IRE is formed as a confessional school subject within the framework and under the jurisdiction of the Swedish school system. READ MORE

 2. 2. Women's Human Rights and Islam : : a Study of Three Attempts at Accommodation

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Jonas Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; Religionsvetenskap; Study of Religions; Human rights; gender; Islam; Fatima Mernissi; Riffat Hassan; A.A. an-Na‘im; History of Religions; human rights; women’s human rights; Women’s Convention; CEDAW; globalisation; Qur’an; hadith; historiography; History; Abdullahi Ahmed an-Na‘im.; Historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Mänskliga rättigheter;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar avstamp i en pågående internationell diskussion om kvinnors mänskliga rättigheter och islam. I denna diskussion kan olika muslimska ståndpunkter identifieras. READ MORE

 3. 3. Rural Women in Bangladesh : The Legal Status of Women and the Relationship between NGOs and Religious Groups

  University dissertation from History of Religions, Lund University

  Author : Abdel Baten Miaji; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; NGOs; Islamology; Women in Bangladesh; nongovernment institutions; Gender; Rural Bangladesh; Qur an; Legal status of women; Islamists; Bangladeshi girls; Bangladesh; Village women; Islam; Women; Hadith; History of Religion;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bangladesh är ett av världens folkrikaste muslimska länder. Sedan självständigheten har invånarna – trots politisk oro, massiva naturkatastrofer och utbredd administrativ korruption – upplevt en positiv utveckling, särskilt vad gäller kvinnors utbildning, hälsovård och familjeplanering. READ MORE

 4. 4. The Islamization of Science: Four Muslim Positions Developing an Islamic Modernity

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Leif Stenberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Världsreligioner ej kristendom ; Non-Christian religions; tradition; Quran; Religion; Ziauddin Sardar; Seyyed Hossein Nasr; Maurice Bucaille; Ismail al-Faruqi; modernity; discourse; Islam; Islamization of science;

  Abstract : This thesis analyses a contemporary debate on the Islamization of science. The four persons discussed here are individuals belonging to a Muslim intellectual elite: the French convert and physician Maurice Bucaille, the Persian-American scholar Seyyed Hossein Nasr, the British-Pakistani author Ziauddin Sardar and the Arab-American scholar Ismail Raji al-Faruqi. READ MORE

 5. 5. Piety and Politics : Nurcholish Madjid and His Interpretation of Islam in Modern Indonesia

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Ann Kull; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Nurcholish Madjid; Indonesia; takwa; Islam; context; ijtihad; Paramadina; tolerance; pluralism; gender; Sufism; spirituality; democracy; human rights; Pancasila; Ibn Taymiyya; education; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna islamologiska avhandling diskuterar och analyserar den islamtolkning som gjorts av den muslimske tänkaren Nurcholish Madjid i Indonesien. Nurcholish ¬ som nyligen dog vid sextisex års ålder - har bidragit till reformeringen av islamiskt tänkande i Indonesien i över trettio år. READ MORE