Search for dissertations about: "Rökning"

Showing result 1 - 5 of 95 swedish dissertations containing the word Rökning.

 1. 1. Addressing smoking during pregnancy : the challenge to start from the woman's view

  University dissertation from Malmö : Univ.-sjukhuset MAS

  Author : Agneta Abrahamsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Smoking cessation; Smoking prevention control; Smoking psychology; Pregnancy; Motivation; Health education; Tobaksrökning och graviditet; Pregnant women ¡ Tobacco use; Rökavvänjning; Graviditet; Graviditet; Rökning; Rökavvänjning; Rökvanor; Tobaksrökning; Health education; Smoking cessation; samhällsmedicin; smoking habits; smoking cessation; wellbeing; Sense of Coherence; health education; narrative; phenomenography; health providers;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kvinnor känner till att det är riskabelt att röka när de blir gravida. Trots detta så slutar bara omkring hälften i Sverige och var tredje kvinna i många andra länder att röka när de blir gravida. READ MORE

 2. 2. Secondary exposure to inhaled tobacco products

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Matz Larsson; Örebro universitet.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; Medicin; Medicine;

  Abstract : Även andra individer än rökaren kan påverkas av tobaksrökning. Syftet med denna avhandling var att undersöka några sådana effekter. Studierna omfattar såväl passiv rökning som exponering under graviditet. READ MORE

 3. 3. Reproductive function in young Swedish men - Time trend, prenatal and adult exposure to smoking and phthalates

  University dissertation from Molecular Reproductive Medicine

  Author : Jonatan Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Semen analysis; maternal exposure; paternal exposure; smoking; phthalate;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det har diskuterats huruvida mäns spermiekoncentration minskat och missbildningar i pojkars könsorgan ökat under den senare delen av 1900-talet. Med säkerhet har dock testikelcancer ökat flerfaldigt under samma tidsperiod. READ MORE

 4. 4. Maternal smoking and congenital malformations

  University dissertation from Tornblad Institute, Biskopsgatan 7, S-223 65 Lund, Sweden

  Author : Karin Källén; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; teratologi; Utvecklingsbiologi; embryology human ; ontogeny; Epidemiology; smoking; malformation; pregnancy; registry; confounders; teratology; Development biology; embryologi människa ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Moderns rökning under graviditet och risk för medfödda missbildningar. Ungefär två procent av alla nyfödda föds med någon missbildning såpass allvarlig att den rapporteras till missbildningsregistret och/eller till det medicinska födelseregistret. READ MORE

 5. 5. A life course perspective on health in childhood and adulthood with special focus on health effects of smoking

  University dissertation from Social Medicine and Health Policy

  Author : Kristina Hansen; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; secondhand smoke; smoking; allergies; atherosclerosis; self-rated health; economic stress; life-course perspective;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är en god hälsa ett "tillstånd av fullständigt fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande, och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder". Vår hälsa påverkas under hela vår levnad av en mängd faktorer såsom exempelvis våra gener, biologiska faktorer, sociodemografiska faktorer, beteendefaktorer och livsstil samt miljöfaktorer. READ MORE