Search for dissertations about: "RF"

Showing result 1 - 5 of 323 swedish dissertations containing the word RF.

 1. 1. Fast wave heating of cyclotron resonant ions in tokamaks

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Thomas Johnson; KTH.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fusion plasma; tokamak; RF heating; fast wave heating; fast wave current drive; ion cyclotron resonance; ICRH; ICRF; ICCD; RF induced rotation; RF induced transport; RF induced pinch; RF pinch; finite orbit width; fast wave current drive; self-consi; TECHNOLOGY Engineering physics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Multiband LNA Design and RF-Sampling Front-Ends for Flexible Wireless Receivers

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Stefan Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; RF; Microelectronics; Multiband LNAs; RF-Sampling; Sampling Front-Ends; Flexible Wireless Receivers; Multistandard Receivers.; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Abstract : The wireless market is developing very fast today with a steadily increasing number of users all around the world. An increasing number of users and the constant need for higher and higher data rates have led to an increasing number of emerging wireless communication standards. READ MORE

 3. 3. Vertical InAs Nanowire Devices and RF Circuits

  University dissertation from Lund University

  Author : Martin Berg; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MOSFET; Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor; Transistor; Vertical; InAs; III-V semiconductor; Nanowire; Fabrication; DC; Resistor; TLM; RF; Mixer; Circuit.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under de senaste årtiondena har prestandan i elektriska kretsar växt i en rasande takt. Detta har lett till otaliga innovationer som har förbättrat samhället. Grunden till denna utveckling grundar sig i två uppfinningar: transistorn och den integrerade kresten. READ MORE

 4. 4. Nanowire Transistors and RF Circuits for Low-Power Applications

  University dissertation from Lund University

  Author : Karl-Magnus Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; InAs; Nanowire; Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor; MOSFET; RF; Mixer; Circuit; 1 f-noise; Simulation; Modelling;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Surfplattor och mobiltelefoner med prestanda i klass med den hos stationära datorer för bara några år sedan är resultatet av den kontinuerliga hårdsatsning som i över 50 års tid stadigt lyckats göra den minsta elektronikkomponenten, transistorn, mindre, snabbare och mer strömsnål. Under senare år har det dock blivit svårare att förbättra prestandan enbart genom att minska transistorns storlek. READ MORE

 5. 5. High Frequency Analysis of Silicon RF MOS Transistors

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Johan Ankarcrona; Uppsala universitet.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics; RF-power; LDMOS; Microwave transistor; SOI; Silicon; MOSFET; Elektronik; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Abstract : Today, the silicon technology is well established for RF-applications (f~1-100 GHz), with emphasis on the lower frequencies (f < 5 GHz). The field of RF power devices is extensive concerning materials and devices. One of the important RF-devices is the silicon LDMOS transistor. READ MORE