Search for dissertations about: "ROS"

Showing result 1 - 5 of 256 swedish dissertations containing the word ROS.

 1. 1. A Detector System for Light–Element Analysis using a Nuclear Microprobe : for Applications in Geoscience

  Author : Linus Ros; [2016-05-08]
  Keywords : Fysicumarkivet A:2016:Ros;

  Abstract : I detta arbete har två analysmetoder med mycket hög känslighet för att mäta väte och bor utvecklats. Dessa har tillämpats på geologiska material där de kan vara ett verktyg i att svara på frågeställningar gällande b.la. jordskorpans utveckling och flödet av vatten på jorden. READ MORE

 2. 2. Studies on tripeptidyl peptidase II

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Ros-Mari Bålöw; [1986]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Microstructural characterisation of fretting damage

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Ros-Marie Lundh; [1994]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fretting wear; fretting fatigue; fretting; SEM; AFM; TEM; STM; fretting mechanisms; fretting microstructure; wear mechanisms; fretting corrosion; debris;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Cholecystectomy : studies on surgical methods, incidence and economy

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Axel Ros; Ulf Haglund; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : After almost a century without change in the surgical care of gallstone disease since the first cholecystectomy in 1882, a profound change in surgical treatment of gallstones has taken place over the last three decades with the introduction of endoscopic sphincterotomy for treatment of bile duct stones (EST), minilaparotomy cholecystectomy (MC), and laparoscopic cholecystectomy (LC). The epidemiology of gallstone surgery has changed since these minimally invasive procedures were introduced. READ MORE

 5. 5. Biophysical controls on CO2 evasion from Arctic inland waters

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Gerard Rocher-Ros; Reiner Giesler; Ryan A. Sponseller; Ann-Kristin Bergström; Paul del Giorgio; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inland waters; carbon dioxide; organic carbon; inorganic carbon; arctic; CO2 evasion; DOC; DIC; streams; metabolism; oxygen; Limnology; limnologi;

  Abstract : CO2 evasion to the atmosphere from inland waters is a major component of the global carbon (C) cycle. Yet spatial patterns of CO2 evasion and the sources of C that fuel evasion remain poorly understood. READ MORE