Search for dissertations about: "ROUTE"

Showing result 1 - 5 of 761 swedish dissertations containing the word ROUTE.

 1. 1. Route choice analysis : data, models, algorithms and applications

  University dissertation from Switzerland : ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

  Author : Emma Frejinger; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Crowdsensing-driven Route Optimisation Algorithms for Smart Urban Mobility

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Petar Mrazovic; KTH.; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; smart cities; smart mobility; urban mobility; mobile crowdsensing; route journey planning; route optimisation; heuristic algorithms; smarta städer; smart rörlighet; rörlighetsavkänning; mobil publikmätning; ruttplanering; ruttoptimering; heuristiska algoritmer; Ciudades inteligentes; movilidad inteligente; mobile crowdsensing; planificación de viajes rutas; optimización de rutas; algoritmos heurísticos; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Abstract : Urban mobility is often considered as one of the main facilitators for greener and more sustainable urban development. However, nowadays it requires a significant shift towards cleaner and more efficient urban transport which would support for increased social and economic concentration of resources in cities. READ MORE

 3. 3. Route causes of conflict

  University dissertation from Center for International Conflict Resolution

  Author : Isabel Bramsen; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Analyzing car ownership and route choices using discrete choice models

  University dissertation from Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering

  Author : Bijun Han; KTH.; [2001]
  Keywords : car ownership; accessibility; logit model; route choice; heterogeneity; mixed logit model;

  Abstract : This thesis consists of two parts. The first part analyzesthe accessibility, generation and license holding effects incar ownership models. The second part develops a route choicemodeling framework with an attempt to address the differencesin drivers' route choice behavior. READ MORE

 5. 5. On Physical Relations in Driving: Judgements, Cognition and Perception

  University dissertation from Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Author : Gabriella Eriksson; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Stockholms universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Road: Road user behaviour; Road: Road user behaviour; Driver; Driving veh ; Cognition; Behaviour; Choice; Speed; Fuel consumption; Route itinerary ; Thesis; psykologi; Psychology; Time saving bias; fuel consumption; route choice; mean speed; speed choice; time gain; driver judgements;

  Abstract : Förare bör göra bedömningar som relaterar till hastighet, såsom bedömningar av medelhastighet, risk, restid och bränsleåtgång. Dessa bedömningar är nödvändiga för att föraren ska kunna välja en optimal hastighet, men också för att allmänheten, politiker och andra intressenter som är involverade i trafikfrågor ska kunna fatta välgrundade beslut. READ MORE