Search for dissertations about: "RP"

Showing result 1 - 5 of 60 swedish dissertations containing the word RP.

 1. 1. On ischemia/reperfusion injury and rejection in concordant xenotransplantation to the rat

  Author : Daniel Jan Lukes; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Concordant; xenotransplantation; rat; hamster; mouse; rejection; necrosis; PCr; ß-ATP; ROS; SOE light; I RP; IPC;

  Abstract : Studies in concordant (without preformed antibodies) rodent xenotransplantation (transplantation between species) models have focused, to date, on immunological disparities. In allotransplantation (transplantation within species), there is evidence suggesting that early ischemic events may contribute to later rejection episodes and to the development of chronicrejection features. READ MORE

 2. 2. The Regulatory Role of microRNAs in the Mouse and Human Brain

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Rebecca Petri; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; microRNA; Argonaute; AGO-RIP; let-7; miR-125; adult neurogenesis; olfactory bulb; autophagy; transposable elements; LINE-2; Huntington’s disease;

  Abstract : microRNAs (miRNAs) are 20-24 nucleotides small, single-stranded, non-coding RNAs. They associate with Argonaute (AGO) proteins and exert their function by inhibition or degradation of messenger RNAs. READ MORE

 3. 3. Intracellular mechanisms in rd1 mouse retinal degeneration

  University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Leif Johnson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ophtalmology; Neuroprotection; Photoreceptor; Retinitis Pigmentosa; Oftalmologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ärftlig blindhet orsakas oftast av sjukdomar där näthinnans fotoreceptorer, som ombesörjer omvandlingen av ljus till elektriska impulser, degenererar. Det anses att denna celldödsprocess styrs av ett antal olika mekanismer och projektets mål är att försöka identifiera och karaktärisera dessa mekanismer. READ MORE

 4. 4. New models for relapsing polychondritis and rheumatoid arthritis : focus on the tissue specific immune response

  University dissertation from Medical Inflammation Research, Department of Experimental Medicine, Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Ann-Sofie Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; relapsing polychondritis rheumatoid arthritis matrilin-1 collagen model; Clinical biology; Klinisk biologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inflammerat brosk i halsen. Rethosta eller andningsbesvär. Autoimmuna sjukdomar uppstår när immunförsvaret angriper och bryter ner den egna kroppens vävnader. Då kroppen infekteras av bakterier eller virus är immunförsvarets ökade aktivitet däremot en normal skyddsmekanism. READ MORE

 5. 5. Orientation of fibres in suspensions flowing over a solid surface

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Allan Carlsson; KTH.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fluid mechanics; fibre orientation; shear flow; fibre suspension; papermaking; TECHNOLOGY Engineering mechanics Fluid mechanics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Strömningsmekanik;

  Abstract : The orientation of fibres suspended in a viscous fluid, flowing over a solid surface, has been studied experimentally. A shear layer was generated, by letting the suspension flow down an inclined plate. READ MORE