Search for dissertations about: "Rabbinic literature"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words Rabbinic literature.

 1. 1. Portrait of a Villain: Laban the Aramean in Rabbinic Literature

  University dissertation from Peeters Publishers

  Author : Karin Zetterholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; Världsreligioner ej kristendom ; Bibelvetenskap; Bible; Jacob; literary theory; deceiver; Aramean; Laban; narrative analysis; narrative expansion; targum; midrash; ideology; intertextuality; interpretation; hermeneutics; literature criticism; General and comparative literature; Non-Christian religions; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie är att försöka förklara varför araméen Laban, vilken i Bibeln (Genesis) framstår som en ganska harmlös bifigur, i rabbinsk litteratur i allmänhet betraktas som en av Jakobs och därmed Israels stora fiender. Avhandlingen hävdar att bilden av Laban som en skurk utvecklats som ett resultat av rabbinsk hermeneutik och att de egenskaper som tillskrivs honom i rabbinsk litteratur inte valts p. READ MORE

 2. 2. The Message of a Mitsvah: The Mezuzah in Rabbinic Literature

  University dissertation from Arken

  Author : Eva-Maria Jansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Non-Christian religions; Rabbinic literature; addition; notion; mezuzah; mitsvah; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens ämne är den mezuzah, en kapsel med texter ur 5 Mosebok, som bör fästas på dörrposterna i ett judiskt hem, i uppfyllande av budet i 5 Mos. 6:9/11:21: "och du skall skriva dem [dessa ord] på dörrposterna i ditt hus och på dina portar". READ MORE

 3. 3. Reading the Dream Text: A Nexus between Dreams and Texts in the Rabbinic Literature of Late Antiquity

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Erik Alvstad; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; dreams; rabbinic Judaism; Late Antiquity; Babylonian Talmud; Palestinian Talmud; Midrash; Talmudic Dreambook Bavli Berakhot 55a-57b ; text-centred community; oneiric discourse; dream-text nexus; dream interpretation; dream narrative; oneiric reading; catalogue of dream omina; dream ritual; dream prayer;

  Abstract : This study deals with conceptions and practices related to dreams in early rabbinic Judaism. One aspect of the Jewish dream culture in particular is considered, viz. the tendency evinced in the rabbinic literature of Late Antiquity to associate dreams and texts with each other. READ MORE

 4. 4. Mark and Mission : Mk 7:1-23 in its Narrative and Historical Contexts

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Jesper Svartvik; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Jewish-Christian relations; missiology; church fathers; Gospel of Thomas; purity; food; anti-Judaism; third quest; narrative criticism; Judaism; Gospel of Mark; Jesus; Bible; New Testament; rabbinic literature; evil speech; Bibelvetenskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I religionernas värld står inga grupper så nära varandra som judendomen och kristendomen. Inte i något annat fall har det förekommit så mycket okunskap, illvilja och förföljelser. Det är ett ofrånkomligt faktum att Förintelsen ägde rum i den världsdel som mest av alla präglats av den kristna kyrkan. READ MORE

 5. 5. The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  University dissertation from Berlin/New York : Walter de Gruyter

  Author : Camilla Hélena von Heijne; Ersta Sköndal högskola.; [2010]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; Biblical Studies; Genesis; Judaism; Early Jewish Interpretation; Jewish Reception History of the Bible; Angel of the Lord God; Messenger; Angelology; Angelophany; Ambiguous Identity; Relationship; God; Theophany; Vision; Revelation; Dream; Anthropomorphism; Angel of the Presence; Hypostasis; Raphael; Gabriel; Wisdom; Logos; Old Testament Exegesis; Old Testament Pseudepigrapha; Book of Tobit; Wisdom of Solomon; Philo; Josephus; Rabbinica; Rabbinic Literature; Midrash; Targum; Rewritten Bible; Talmud; Type-Scene; Allusion; Gospel of Luke; Annunciation Narrative; Gospel of John; Hagar; Jacob Israel; Aqedah; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik;

  Abstract : This dissertation investigates the ambiguous relationship between God and ‘the angel of the Lord/God’ in early Jewish interpretations of Genesis, for example, Gen 16:7–14; 22:1–19, and 31:10–13. Although the designation ‘the angel of the Lord’ does not appear in Genesis 32, this text is included because it exhibits the same ambiguity as the explicit ‘angel of the Lord-texts’. READ MORE