Search for dissertations about: "Radiation physics"

Showing result 1 - 5 of 686 swedish dissertations containing the words Radiation physics.

 1. 1. MRI-Only Radiotherapy of Prostate Cancer. Development and Evaluation of Methods to Assess Fiducial Marker Detection, Geometric Accuracy and Dosimetric Integrity

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Christian Jamtheim Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Prostate Cancer; Radiotherapy; MRI; MRI-only; MRI-only radiotherapy; Fiducial marker; Radiotherapy treatment;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Dosimetric effects of breathing motion in radiotherapy

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Medical Radiation Physics

  Author : Anneli Edvardsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-09]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radiotherapy; breathing motion; DIBH; interplay effects; VMAT; proton therapy; breast cancer; Hodgkin’s lymphoma; liver; dosimetry; treatment planning; medical physics;

  Abstract : Cirka hälften av alla som drabbas av cancer i Sverige genomgår strålbehandling, där högenergetisk strålning används för att tillintetgöra cancertumören. Inför strålbehandlingen görs en datortomografiundersökning, vilket är en form av röntgenundersökning som ger snittbilder av patienten i tre dimensioner. READ MORE

 3. 3. MRI Perfusion Measurements using Magnetic Susceptibility Effects: : Calibration Approaches and Contrast Agent Quantification

  University dissertation from Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

  Author : Emelie Lind; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-02]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; contrast agent; cerebral blood flow; cerebral blood volume; mean transit time; perfusion; dynamic susceptibility contrast MRI; magnetic susceptibility;

  Abstract : Perfusion eller genomblödning är termer som används för att beskriva blodflödet i kroppens allra minsta kärl. Information om perfusion kan vara av stor betydelse för att ställa diagnos vid vissa sjukdomar, eftersom blodet transporterar det syre och den näring som behövs för att upprättahålla vävnadens funktion i kroppen. READ MORE

 4. 4. Instrumentation for silicon tracking at the HL-LHC

  University dissertation from Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Author : Rebecca Carney; Stockholms universitet.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Instrumentation; physics; particle physics; atlas; radiation damage; neuromorphic; kalman filter; Physics; fysik;

  Abstract : In 2027 the Large Hadron Collider (LHC) at CERN will enter a high luminosity phase, deliver- ing 3000 fb 1 over the course of ten years. The High Luminosity LHC (HL-LHC) will increase the instantaneous luminosity delivered by a factor of 5 compared to the current operation pe- riod. READ MORE

 5. 5. B-physics potential of the ATLAS experiment and performance of the ATLAS Transition Radiation Tracker

  University dissertation from Lund University, Div. EHEP, Box.118, 22100-Lund.Sweden

  Author : Chafik Driouichi; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ATLAS; B-physics; LHC; Bc meson; Elementary particle physics; Transition Radiation Tracker; quantum field theory; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; Fysicumarkivet A:2004:Driouichi;

  Abstract : The ATLAS experiment is one of the four experiments at the Large Hadron Collider (LHC), which is supposed to be operational in early 2007. Proton-proton collisions at an unprecedented center-of-mass energy of 14 TeV will probe new frontiers of the universe, hopefully providing a better understanding of the laws governing our universe. READ MORE