Search for dissertations about: "Radionuclide imaging"

Showing result 1 - 5 of 73 swedish dissertations containing the words Radionuclide imaging.

 1. 1. Development of Affibody molecules for radionuclide molecular imaging and therapy of cancer

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Hadis Honarvar; Uppsala universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Affibody molecules; HER2; Molecular imaging; Radionuclide targeted therapy; Radionuclide molecular imaging; Labeling chemistry; Biomedical Radiation Science; Biomedicinsk strålningsvetenskap;

  Abstract : Affibody molecules are a promising class of scaffold-based targeting proteins for radionuclide-based imaging and therapy of cancer. This thesis work is based on 5 original research articles (papers I-V), which focus on optimization of molecular design of HER2-binding Affibody variants for high contrast imaging of this predictive biomarker as well as development of Affibody molecules suitable for radionuclide-based targeted therapies. READ MORE

 2. 2. Molecular Radionuclide Imaging Using Site-specifically Labelled Recombinant Affibody Molecules Preparation and Preclinical Evaluation

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Sara Ahlgren; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; molecular radionuclide imaging; Affibody molecules; HER2; cancer detection; radiolabelling; technetium; indium; cobalt; SPECT; PET; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research Diagnostic radiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning Diagnostisk radiologi; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research Radiation biology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning Strålningsbiologi; Biomedical Radiation Science; Biomedicinsk strålningsvetenskap; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Abstract : Radionuclide molecular imaging is an emerging multidisciplinary technique that is used in modern medicine to visualise diseases at cellular and molecular levels. This thesis is based on five papers (I-V) and focuses on the development of site-specific radiolabelled recombinant anti-HER2 Affibody molecules and preclinical evaluations in vitro and in vivo of the labelled conjugates. READ MORE

 3. 3. Preclinical Molecular Imaging using Multi-Isotope Digital Autoradiography - Techniques and Applications

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Anders Örbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autoradiography; Radioimmunotherapy; Antibodies; Molecular Imaging; Multi-Radionuclide Imaging; Silicon-strip detector;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bildgivande system har en allt mer framträdande roll inom sjukvård och medicinsk forskning. En del av dessa system fungerar genom att en patient eller ett försöksdjur injiceras med ett läkemedel märkt med ett radioaktivt ämne, och sedan mäts den strålning som detta ämne avger för att skapa en bild av var ämnet, och därmed läkemedlet, befinner sig. READ MORE

 4. 4. Quantitative imaging with PET performance and applications of 76Br, 52Fe, 110mIn and 134La

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Mark Lubberink; Uppsala universitet.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; PET; Positron Emission Tomography; Quantitative Imaging; bromine; iron; indium; lanthanum; Onkologi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; Oncology; onkologi;

  Abstract : The use of positron emission tomography (PET) has so far mainly been limited to a few nuclides with short half-lives such as 11C and 18F. Certain applications require nuclides with longer half-lives, such as 76Br and 52Fe. READ MORE

 5. 5. Development of ADAPT-based tracers for radionuclide molecular imaging of cancer

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Javad Garousi; Uppsala universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ADAPT; scaffold protein; albumin-binding domain ABD ; Affinity protein; HER2; radionuclide molecular imaging;

  Abstract : ABD-Derived Affinity Proteins (ADAPTs) is a novel class of small engineered scaffold proteins based on albumin-binding domain (ABD) of streptococcal protein G. High affinity ADAPT  binders against various therapeutic targets can be selected. READ MORE