Search for dissertations about: "Ralph Meima"

Found 1 swedish dissertation containing the words Ralph Meima.

  1. 1. Corporate Environmental Management - Managing (in) a New Practice Area

    University dissertation from Institute for Economic Research, Box 7080, 220 07 Lund, Sweden

    Author : Ralph Meima; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and industrial economics; greening; Green Squeeze; ISO 14001; EMS; ethnography; sensemaking; social construction; identity; organization theory; environmental management; Ericsson; Industriell ekonomi; Management of enterprises; Företagsledning; management;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet ändrades miljöarbete i företag dramatiskt. Från att ha varit huvudsakligen fokuserad på lagstiftningens krav och tekniska lösningar för utsläpp och avfall, tog miljöarbete (d.v.s. READ MORE