Search for dissertations about: "Raymond Reinmann"

Found 1 swedish dissertation containing the words Raymond Reinmann.

  1. 1. Theoretical and Experimental Studies of the Formation of Ionized Gases in Spark Ignition Engines

    University dissertation from Lund Institute of Technology

    Author : Raymond Reinmann; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Thermal Ionization; Calorimetry; Interferometry; Spark Ignition Engine; Current and Voltage Measurements; Engine Control.; fluid dynamics; Gases; plasmas; Gaser; plasma; fluiddynamik; Breakdown; Arc; Glow; Flame Ionization; Chemi-Ionization; Spark; Townsend; Fysicumarkivet A:1998:Reinmann;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna studie är ämnad åt att undersöka joniseringsprocessen i gaser, både teoretiskt och experimentellt. Arbetet är speciellt riktat mot att utöka förståelsen för detta fenomen i förbränningsrummet av en förbränningsmotor. READ MORE