Search for dissertations about: "Receptive field"

Showing result 1 - 5 of 19 swedish dissertations containing the words Receptive field.

 1. 1. Postnatal Development of Spinal Nociceptive Pathways: Evidence for Involvement of Experience-Dependent Mechanisms

  University dissertation from Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Author : Hans Holmberg; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; collateral sprouting; central reorganization; nerve transection; receptive field; spinal reflex; sensorimotor integration; pain; plasticity; nerve regeneration; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Smärta kan betraktas som en varningssignal för annalkande eller redan inträffad vävnadsskada och har därigenom en uppenbar skyddsfunktion. Förmågan att genom snabba förändringar av pågående motorik avvärja en skadlig stimulering återfinns både hos människa och hos mer enkelt uppbyggda organismer långt ned på den fylogenetiska stegen. READ MORE

 2. 2. Spontaneous Movements during Sleep Guide Spinal Self-organization: Formation and Expression of a Memory Trace

  University dissertation from Per Petersson, Neurophysiology, BMC F10, S-221 84 Lund

  Author : Per Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurologi; neuropsychology; Neurology; long-term memory; somatosensory; receptive field; learning; sensorimotor; developmental; neurophysiology; neurofysiologi; neuropsykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Till ryggmärgen kommer känselinformation om vad som händer med kroppen. Denna information använder vi sedan för att kunna korrigera våra rörelser. Många av dessa korrektioner utförs mer eller mindre självständigt av nervkretsar belägna i ryggmärgen. READ MORE

 3. 3. Neural limits of visual resolution

  University dissertation from Göteborg

  Author : Zoran Popovic; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cell separation; cortical magnification; detection; estimated receptive field; high-pass filtered optotypes; nyquist limit; psychophysics; resolution; ganglion cells;

  Abstract : Aims: The aim of this thesis was to formulate a model of retinal neural circuitry in humans based on morphological estimates of retinal cone and ganglion cell populations, to compare results based on this model to psychophysical measurements of visual resolution and identify the retinal neural factors that limit visual resolution.Materials & Methods: Total displacement of central ganglion cells from foveal cones was obtained by estimating the length of fibers of Henle in four human retinas along the nasal or vertical hemi-meridians. READ MORE

 4. 4. Functional organization of spinal nociceptive pathways: evidence for a modular organization of spinal nociceptive reflex systems

  University dissertation from Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Author : Han-Rong Weng; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; electromyography.; spinal cord; hyperreflexia; neural plasticity; spinal injuries; receptive fields; inhibitory mechanisms; motor control; flexion reflex; interneurones; Neurologi; sensorimotor integration; somatosensory; analgesia; pain; nociception; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : The functional organization of the hindlimb withdrawal reflex system was studied in the rat. For the reflex pathway to each muscle, a "mirror-image" relationship was found between the spatial distribution of sensitivity within its cutaneous receptive field and the pattern of cutaneous unloading ensuing on muscle contraction. READ MORE

 5. 5. Time-Lapse Bright-Field Microscopy and Image Acquisition of In-Vitro Neural Stem Cells

  University dissertation from Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Author : Johan Degerman; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : This project involves development of a system for time-lapse image acquisition of neural stem cells. The purpose of analyzing time sequences is to find migrational patterns that are characteristic for different cell types. READ MORE