Search for dissertations about: "Reflektion"

Showing result 1 - 5 of 43 swedish dissertations containing the word Reflektion.

 1. 1. Learning to Teach and Teaching to Learn Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Pernilla Nilsson; Högskolan i Halmstad.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Lärarutbildning; Lärarstudent; Ämnesdidaktisk kunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Experience; reflection; PCK; primary science; student teacher; teacher education; Erfarenhet; lärarstudent; lärarutbildning; naturvetenskap; PCK; reflektion; ämnesdidaktisk kunskap;

  Abstract : Syftet med denna avhandling är att bidra till förståelsen av hur lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktisk kunskap (PCK) för att undervisa yngre elever i naturvetenskap. Avhandlingen belyser och diskuterar lärarutbildningens komplexitet samt olika aspekter av den resa lärarstudenten upplever under sin väg från lärarstudent till lärare. READ MORE

 2. 2. Aktiviteter och lärande för attraktivt arbete. Utvecklingsprocesser inom verkstadsindustrin

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Mattias Åteg; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; : Attraktivt arbete; utvecklingsprocess; lärande; anpassning; dynamik; re¬flektion; verkstadsindustri; arbetsmiljö; interaktiv forskning.; attraktivt arbete; reflektion;

  Abstract : Avhandlingsarbetet utgår från ett nätverk av mindre verkstadsföretag som under mer än fem års tid varit engagerade i utvecklingsprocesser för att skapa mer attraktiva arbeten. Arbetet har genomförts inom ramen för att…-projektet i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Arbetslivsinstitutet. READ MORE

 3. 3. What and How Students Perceive They Learn When Doing Mini-Companies in Upper Secondary School

  University dissertation from Karlstad : Karlstads universitet

  Author : Steven Hunter Lindqvist; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Junior Achievement Company Program; Junior Achievement Young Enterprise; Mini-company; Student Company; Entrepreneurship; Entrepreneurship Education; Entrepreneurial Learning; Upper Secondary School; High School; Reflection; Skills; Competencies; Ung Företagsamhet; UF-företag; Entreprenörskap; Elevföretag; Entreprenörskaps Utbildning; Entreprenöriellt Lärande; Gymnasium; Reflektion; Förmågor; Kompetenser; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Abstract : The aim of this study is to gain more in-depth knowledge into what Swedish upper secondary school students perceive they learn, and the factors that students perceive affect learning, when they start and run mini-companies within the Junior Achievement Company Program.  The data is comprised of interviews with eleven students each of whom ran a mini-company with other students. READ MORE

 4. 4. Strategists – free or bound? : On individuality and typicality among CEOs

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Anna Larsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategists; individuality; typicality; institutionalised environments; reflection; Strateger; individualitet; typiskhet; institutionaliserad omvärld; reflektion; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Abstract : The purpose of this study is to articulate and describe interpretations/ideas of companies, and to re-contextualize strategists, and to discuss strategists as free or bound, guided by the broader sociological framework framing strategists as individual subjects within an institutionalized (objectified) context of business. This thesis departs from a notion of “companification” in and among organizations as a process of diffusion of institutionalised practices and ideas of companies and raises the question of how practicing strategists interpret companies in an institutionalised environment (business society). READ MORE

 5. 5. Bystander CPR New aspects of CPR training among students and the importance of bystander education level on survival

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Anette Nord; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CPR; CPR training; BLS; Laymen; Bystander CPR; Students; Out-of-hospital cardiac arrest; Cardiac arrest; Mobile application; DVD; Feedback; Reflection; Web course; Cardiff test; Myocardial infarction; Stroke; Lifestyle factors; Elite athletes; Willingness; Survival; HLR; HLR-utbildning; Lekman; Högstadieelever; Hjärtstopp; Webutbildning; Dvd; Mobil applikation; Återkoppling; Reflektion; Cardiff test; Hjärtinfarkt; Stroke; Levnadsvanor; Elitidrottare; Motivation; Överlevnad;

  Abstract : Background: It has been proved that bystander cardiopulmonary resuscitation (CPR) saves lives; however, which training method in CPR is most instructive and whether survival is affected by the training level of the bystander have not yet been fully described. Aim: To identify the factors that may affect 7th grade students’ acquisition of CPR skills during CPR training and their willingness to act, and to describe 30-day survival from outof- hospital cardiac arrest (OHCA) after bystander CPR and the actions performed by laymen versus off-duty medically educated personnel. READ MORE