Search for dissertations about: "Religionsvetenskap"

Showing result 1 - 5 of 1131 swedish dissertations containing the word Religionsvetenskap.

 1. 1. Varieties of Supernatural Experience the Case of High-Functioning Autism

  University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

  Author : Ingela Visuri; Södertörns högskola.; Högskolan i Gävle.; [2019]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Historical Studies; Historiska studier; Autism; religious cognition; supernatural experience; invisible agency; parasocial relations; embodiment; bracketed ethnography; participatory autism research; atypical cognition;

  Abstract : Denna avhandling tar avstamp i den hypotes inom kognitionsvetenskaplig religionsforskning som föreslår att människors förmåga till mentalisering också ligger till grund för upplevelser av kommunikation med övernaturliga väsen, som exempelvis gudar, änglar och spöken. Då autistiska personer ofta har svårt att just läsa av andra människors avsikter har forskare utgått från att autistiska individer inte borde intressera sig för, eller förstå sig på, trosföreställningar kring andeväsen med osynliga sinnen. READ MORE

 2. 2. Women's Human Rights and Islam : : a Study of Three Attempts at Accommodation

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Jonas Svensson; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; Religionsvetenskap; Study of Religions; Human rights; gender; Islam; Fatima Mernissi; Riffat Hassan; A.A. an-Na‘im; History of Religions; human rights; women’s human rights; Women’s Convention; CEDAW; globalisation; Qur’an; hadith; historiography; History; Abdullahi Ahmed an-Na‘im.; Historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Mänskliga rättigheter;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar avstamp i en pågående internationell diskussion om kvinnors mänskliga rättigheter och islam. I denna diskussion kan olika muslimska ståndpunkter identifieras. READ MORE

 3. 3. Pentecostalism, Globalisation and Society in Contemporary Argentina

  University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

  Author : Hans Geir Aasmundsen; Södertörns högskola.; [2013]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Argentina; globalisation; Pentecostalism; society; politics; evangelisation; religious freedom; equality; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Abstract : In Argentina, Pentecostalism had a breakthrough in the early 1980s, and today more than 10 per cent of the population are Pentecostals. The revival coincided with a socio-political transformation of Argentinean society. READ MORE

 4. 4. The Mahdi Wears Armani An Analysis of the Harun Yahya Enterprise

  University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

  Author : Anne Ross Solberg; Anne Ross Solberg; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Harun Yahya; Adnan Oktar; Said Nursi; Turkish Islam; creationism; da‘wa; Mahdi; Islamic messianism; apocalypticism; neo-Ottomanism; conspiracy theories; anti-Semitism; market Islam; social movement theory; rhetorical analysis;

  Abstract : The prolific Turkish author Harun Yahya attracted international attention after thousands of unsolicited copies of his large-format and lavishly illustrated book Atlas of Creation were sent free of charge from Istanbul, Turkey, to schools, universities and state leaders worldwide in 2007. This book stunt drew attention to Islamic creationism as a growing phenomenon, and to Harun Yahya as its most prominent proponent globally. READ MORE

 5. 5. A synchronic approach to the Serek ha-Yahad (1QS) from text to social and cultural context

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Kamilla Skarström Hinojosa; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.; Qumran René Girard Mimetisk teori 1QS Dödahavsrullarna Samfundsregeln Syndabock Hebreiska; Qumran-församlingen; Qumran community;

  Abstract : The purpose of this study is to investigate the social and cultural contexts of 1QS (Serek ha-Yahad) by means of a textual study. The analysis of the text is performed in a synchronic perspective. This means that lexical choices, grammatical forms, references, topics, themes, and intertextuality are analyzed text-internally. READ MORE