Search for dissertations about: "Revealed Preference"

Showing result 1 - 5 of 79 swedish dissertations containing the words Revealed Preference.

 1. 1. Issues in Urban Travel Demand Modelling ICT Implications and Trip timing choice

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Maria Börjesson; KTH.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Travel Demand; ICT; Tele-substitution; Revealed Preference; Stated Preference; Mixed Logit; Unobserved Heterogeneity; Travel Time Uncertainty; Schedule Delay; 11 Road: Personal transport; 11 Road: Personal transport; Journey; Mathematical model; Origin traffic ; Time; Telecommuting; Journey time; Variability; Stated preference; Delay;

  Abstract : Travel demand forecasting is essential for many decisions, such as infrastructure investments and policy measures. Traditionally travel demand modelling has considered trip frequency, mode, destination and route choice. This thesis considers two other choice dimensions, hypothesised to have implications for travel demand forecasting. READ MORE

 2. 2. Welfare Environment and Tourism in Developing Countries

  University dissertation from Göteborg : Göteborg University

  Author : Jessica Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; welfare measures; recreation; indivisible in consumption; choke price; stated preference; revealed preference; coral reefs; Zanzibar; payment vehicle; economic transition; trickle down; bargaining power; Nash bargaining solution; focal point; informal and formal rights; local institutions;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Testing for Rationality, Separability and Efficiency

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Per Hjertstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Revealed preference; Regional convergence; Rationality; Nonparametric; NONPAR test; LP test; GARP; Efficiency; Data Envelopment Analysis DEA ; Afriat’s Theorem; Bootstrap; Swofford and Whitney test; Weak separability;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling syftar till att föreslå, utvärdera och applicera testprocedurer för rationalitet, svag separabilitet och effektivitet. Främst behandlas icke-parametriska så kallade ’revealed preference’ procedurer, vilka har fördelen att de, till skillnad från den parametriska ansatsen, inte behöver anslå någon funktionell form för nyttofunktionen. READ MORE

 4. 4. Sensory, attitudinal, and contextual aspects of the meal : health implications and connections with risk factors for coronary heart disease and obesity

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Erika Rapp [Nordin]; Örebro universitet.; [2008]
  Keywords : Abdominal fat; Basic tastes; Bitterness; BMI; Coronary heart disease; Dietary fat content; Eating context; Food; HDL-cholesterol; Health promotion; Intervention; Meal; Perception; Preference; PROP; Beska; BMI; Bukfetma; Fetthalt; Grundsmaker; HDL-kolesterol; Hjärtinfarkt; Hälsa; Intervention; Mat; Måltidsmiljö; Preferens; PROP; Sensitivitet; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Culinary Arts and Meal Science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Abstract : Det övergripande syftet var att undersöka mat- och måltidsrelaterade faktorer som bidragande orsak till övervikt och hjärt-kärlsjukdom.I en sensorisk studie jämfördes individer som insjuknat i hjärtinfarkt med en frisk kontroll-grupp med avseende på preferens för mat med hög respektive låg fetthalt, smakkänslighet för grundsmakerna (surt, beskt, salt, sött, umami och metalliskt) samt det beska ämnet 6-n-propylthiouracil (PROP). READ MORE

 5. 5. Mechanistic aspects of host plant preference in butterflies

  University dissertation from Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Author : Alexander Schäpers; Stockholms universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; zoologisk ekologi; Animal Ecology; etologi; Ethology; zoologi; Zoology;

  Abstract : Searching and locating resources is essential for survival. In herbivorous insects search behavior is conducted on several scales, requiring input and integration of information from different sensory modalities. READ MORE