Search for dissertations about: "Rhizosphere"

Showing result 1 - 5 of 16 swedish dissertations containing the word Rhizosphere.

 1. 1. Wild plants can improve their rhizosphere chemistry in acid soils

  University dissertation from Plant Ecology, Ecology Building, SE-223 62 Lund

  Author : Marion Schöttelndreier; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtekologi; Plant ecology; wild plants.; time pattern; soil heterogeneity; rhizotrons; rhizosphere; pH; oxalic acid; nutrient availability; malic acid; hydroponics; citric acid; 14C; biodegradation; acid soils; aluminium toxicity; Soil Science; agricultural hydrology; Lantbrukshydrologi; marklära; Plant biochemistry; Växtbiokemi;

  Abstract : Growth conditions on acid soils may be hampered by low nutrient availability and phytotoxic Al (aluminium) concentrations. In this thesis I present my studies on adaptation mechanisms of wild plants to acid soils in the close root environment, the rhizosphere. READ MORE

 2. 2. Bacterial Activity and Community Composition in the Rhizosphere. Influence of plant species, root age, nitrogen addition and mycorrhizal status

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Katarina Söderberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; CLPP; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; Biolog; PLFA; mycorrhizal status; nitrogen addition; along roots; plant species; root age; thymidine and leucine incorporation; bacterial composition; Rhizosphere; bacterial activity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Växter påverkar marken rent mekaniskt genom att jordstrukturen ändras när en rot växer, men också kemiskt genom att rötterna utsöndrar organiska molekyler. De organiska molekylerna ökar näringstillgången för mikroorganismerna i marken och därmed ändras tillväxthastigheten och biomassan hos mikroorganismerna. READ MORE

 3. 3. Uptake of and Preference for Nitrate, Ammonium and Amino Acids by Understory Species in Deciduous Forests

  University dissertation from Plant Ecology, Ecology Building, SE-223 62 Lund

  Author : Magnus Zätterström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Soil Science; agricultural hydrology; Lantbrukshydrologi; marklära; Fixation of nitrogen; Kvävefixering; Växtekologi; Plant ecology; wild plants.; understory; rhizosphere; preference; oak forests; NRA; nitrification; nitrate; delta15N; 15N; glutamate; glycine; drying-rewetting; amino acids; ammonium;

  Abstract : AbstractThe uptake of different nitrogen forms by understory species was studied in field and laboratory. Species of the understory in deciduous forests have previously been thought to take up and assimilate only inorganic nitrogen sources. READ MORE

 4. 4. Ecology of nematophagous fungi in agricultural soils

  University dissertation from Microbial Ecology, Lund University

  Author : Lotta Persmark; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organic farming; Fungistasis; Competition; Bacteria; Conidial traps; Rhizosphere; Seasonal variation; Distribution; Endoparasitic; Nematode; Nematode-trapping; Ecology; Ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nematofaga svampar förekommer inom många grupper i svampriket och har den gemensamma förmågan att döda nematoder (millimeterstora rundmaskar) och använda dem som näring. Vissa arter är obligata parasiter, medan andra är fakultativa saprofyter, vilket innebär att de förutom att parasitera nematoder lever av dött organiskt material. READ MORE

 5. 5. Arsenic accumulation in plants for food and phytoremediation Influence by external factors

  University dissertation from Stockholm : Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University

  Author : Claes Bergqvist; Stockholms universitet.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arsenic; accumulation; availability; distribution; habitat; phy-toremediation; rhizosphere; redox potential; speciation; växtfysiologi; Plant Physiology;

  Abstract : Arsenic (As) appears in the environment as various As species, which may vary in plant uptake and toxicity. Moreover, As exposure may vary between habitat due to availability and speciation, both of which are influenced by redox potential. To decrease As uptake, addition of silicate may be a tool. READ MORE