Search for dissertations about: "Risk Analysis"

Showing result 1 - 5 of 2806 swedish dissertations containing the words Risk Analysis.

 1. 1. Risk-based ship security analysis a decision-support approach

  University dissertation from Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Author : Hans Liwång; Försvarshögskolan.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Försvarssystem; Military Technology; naval ship; piracy; risk-based; risk control options; ship security analysis; survivability; uncertainty analysis; militära fartyg; sjöröveri; riskanalys; sjöfartsskydd; överlevnadsförmåga;

  Abstract : Sjöfartsskydd bedrivs idag både av militära styrkor och civila redare. Det är inte ofarligt, men nödvändigt och viktigt. Med fokus på säkerhetshot undersöker denna avhandling hur fartyg ska förbereda sig inför potentiellt farlig verksamhet, det vill säga hur man skapar ett lämpligt riskmedvetande i förhållande till fartygsskydd. READ MORE

 2. 2. Risk analysis a tool in decision-making

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Per Näsman; KTH.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Other civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Abstract : In our daily life we are surrounded by different kind of risks and we constantly strive for better methods to quantify and in the prolongation manage these risks. Every activity involves some risks and there are some kinds of risks and some level of risks that we are unwilling to accept. READ MORE

 3. 3. Rights at Risk Ethical Issues in Risk Management

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Hélène Hermansson; KTH.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Risk; risk management; consistency; ethics; rights; cost-benefit; interpersonal weighing; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Abstract : he subject of this thesis is ethical aspects of decision-making concerning social risks. It is argued that a model for risk management must acknowledge several ethical aspects and, most crucial among these, the individual’s right not to be unfairly exposed to risks. READ MORE

 4. 4. Risk, language and discourse

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Max Boholm; KTH.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; risk; safety; concept; meaning; definiton; discourse; langauge; risk communication; corpus linguistics; content analysis; nanotechnology; nanoparticle;

  Abstract : Avhandlingen analyserar begreppet risk och hur detta begrepp strukturerar diskurs. Ett centralt intresse för analysen är faktisk språkanvändning.          I den första artikeln analyseras de engelska begreppen risk, safety and security och deras relation. Analysen bygger på korpusdata (the Corpus of Contemporary American English). READ MORE

 5. 5. Uncertainty, variability and environmental risk analysis

  University dissertation from Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Author : Monika Filipsson; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Contaminated land; exposure assessment; exposure factors; risk analysis; risk perception; uncertainty; variability; probabilistic risk assessment; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Miljövetenskap; Environmental Science;

  Abstract : The negative effects of hazardous substances and possible measures that can be taken are evaluated in the environmental risk analysis process, consisting of risk assessment, risk communication and risk management. Uncertainty due to lack of knowledge and natural variability are always present in this process. READ MORE