Search for dissertations about: "Risk and vulnerability assessment RVA"

Found 2 swedish dissertations containing the words Risk and vulnerability assessment RVA.

 1. 1. Indivisible Wholes & Fragmented Realities : On the Aggregation of Disaster Risk Information

  University dissertation from Division of Risk Management and Societal Safety, Faculty of Engineering, Lund University

  Author : Peter Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-08-28]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Societal Safety; Disaster risk management DRM ; Risk Governance; Multi-stakeholder; Risk and vulnerability assessment RVA ; Information management; Aggregation; Holistic; Societal Safety; Disaster risk management DRM ; Risk Governance; Multi-stakeholder; Risk and vulnerability assessment RVA ; Information management; Aggregation; Holistic;

  Abstract : Orkanen Katrina, tsunamin i Indiska oceanen, Lehmankraschen och 11-september attackerna är bara några exempel på sentida händelser som väckt frågor kring vår förmåga att förutse och förstå katastrofrisker. I efterhand är det dock lätt att glömma att vi alltid har ett oändligt antal potentiella scenarier framför oss, men bara ett förflutet, vilket kan få oss att överdriva förutsägbarheten för händelser när de väl inträffat. READ MORE

 2. 2. Risk and vulnerability analysis in society’s proactive emergency management: Developing methods and improving practices

  University dissertation from Lund University

  Author : Henrik Hassel; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Technical infrastructures; Risk and vulnerability analysis; municipalities; preferences; emergency response systems; method development; emergency management; design research;

  Abstract : Risk and vulnerability analyses can play important roles in the society’s proactive emergency management. This thesis addresses two ways of improving the analysis of risk and vulnerability analysis in this context. First, by developing methods for risk and vulnerability analysis of technical infrastructure networks and emergency response systems. READ MORE